Simulador d'hipoteques

Quant necessites?

Quina és la finalitat del préstec que necessites?

Heu d'emplenar el valor de l'habitatge
Heu de dir quant us queda per pagar
Heu de dir quant us queda per pagar

En quant temps?

Heu de dir quant temps us queda per pagar
Heu d'introduir la comissió de cancel·lació
No podeu introduir més de 2 sencers i 2 decimals

Quin tipus d'interès s'aplica al teu habitatge?

Heu d'introduir el tipus d'interès fix.
No podeu introduir més de 2 sencers i 2 decimals
L'interès fix ha de ser més gran que 0.