Préstamo Autopromotor

 • Per a la construcció o rehabilitació de casa teva

  Tens a la teva disposició un préstec amb què pots finançar-ne l'obra

 • Fins a 3 anys per finançar la construcció. Interès fix o variable. Finançament de fins al 80 %del valor de la inversió.

  Avantatges del Préstec Autopromotor

  Posem a la teva disposició una modalitat de préstec amb què pots sufragar l'execució de l'obra i, una vegada acabada, fer front al cost amb un finançament a llarg termini.

  Les condicions generals del Préstec Autopromotor són:

  • Termini: disposes de fins a 3 anys per finançar la construcció del teu habitatge, període durant el qual aniràs rebent els diners del crèdit a mesura que vagis fent l'obra. Una vegada finalitzada, disposaràs de fins a 20 anys per amortitzar el teu préstec.
  • Import: fins al 80% del valor de la inversió, inclosa l'adquisició del solar.
  • El tipus d'interès pot ser fix o variable. En aquest últim cas, durant el període d'execució de l'obra el tipus d'interès serà fix i al final del període l'interès serà variable, segons l'EURIBOR BOE 12 mesos més un diferencial.
  • Quotes mensuals.
  • Sistema d'amortització: a la fase de desembossament (fins a la finalització de l'obra) només s'abonaran els interessos sobre el capital disposat. Un cop acabat l'habitatge, l'amortització del préstec es farà en quotes constants que comprendran capital i interessos.

   

  Informació addicional (Llei 3/2016 Andalusia)

  Fitxa d'informació precontractual (FIPRE) (PDF, 334 kB)

  Document d'Informació Precontractual Complementària (DIPREC) (PDF, 340 kB)