Privadesa

Protegim la vostra informació

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Per aquest motiu s'utilitzen elevats estàndards de seguretat en les aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i la integritat de la informació.

Consulteu més detalladament les mesures de seguretat amb què l'entitat protegeix la vostra informació i que us ajudaran a millorar la protecció de les vostres consultes i operacions al banc i a Internet.

Política de privacitat

  • La visita a aquest lloc web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que l'usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal de què és responsable Bankia, S.A., on seran conservades de manera confidencial.
  • Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal (incloent-hi la imatge continguda en el document d'identificació, telèfon mòbil i adreça electrònica) així com les dades a què Bankia tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'Internet, de la consulta o contractació de qualsevol servei o producte, o transacció o operació realitzada seran tractades i, si escau, incorporades a bases de dades, sota la responsabilitat de Bankia, S.A., per a l'adequat manteniment, compliment i control de la relació (pre)contractual entre els usuaris i Bankia i prestació dels millors serveis, així com per al compliment per part del banc de les seves obligacions legals. Bankia, S.A., ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades, així com per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
  • Bankia procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagin estat recollides o registrades
  • En cas que les dades recollides s'utilitzin per a una finalitat diferent per a la qual hagin estat recollides, es requerirà el consentiment previ dels interessats.
  • Els usuaris poden exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que siguin procedents, acreditant la seva identitat, a l'adreça electrònica protecciondedatos@bankia.como a l'apartat de correus núm. 61076 Madrid, 28080, indicant LOPD– drets ARCO, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
  • En el moment de recollir les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida i les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual s'havien sol·licitat. Així mateix, es podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que es puguin prestar de manera més òptima els serveis oferts.
  • En cas que els usuaris d'aquest lloc web hagin de facilitar la seva adreça electrònica per accedir a alguns dels serveis que s'ofereixin en cada moment poden manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que Bankia pugui enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei. Bankia posa a disposició dels usuaris que s'hagin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquest lloc web els mecanismes adequats per donar-se'n de baixa.
  • L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de ##1##cookies##1##. Les galetes són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que, posteriorment, únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les ##1##cookies##1## tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap ##1##cookie##1##permet que es pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap ##1##cookie##1##pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu ##1##cookie##1##és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no vulguin rebre ##1##cookies##1##o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte. L'usuari pot saber quines empreses formen el Grup Bankia en aquest Document informatiu (PDF, 102 kB).