Servei I-valors

El Servei I-valors et permet adherir-te a una tarifa diferenciada per a les comissions derivades d'operacions de compra - venda d'accions nacionals i internacionals.

Avantatges del Servei I-valors

 • Els clients que operin a través de Bankia En línia poden contractar el Servei I-valors amb accés a una tarifa preferencial en operacions de compraventa d'accions nacionals i internacionals. Com a valor afegit, aquest servei proporciona als clients accés directes a la cotització en temps real del mercat continu.

  El Servei I-valors està dirigit a persones físiques majors d'edat que tenen contractats comptes de valors amb disposició indistinta.

Quins són les comissions del Servei I-valors?

 • Les operacions de compraventa d'accions que el client realitzi a partir de la contractació d'aquest servei, gaudiran d'unes comissions reduïdes tant en valors nacionals com internacionals.

   • Comissió operativa nacional 0,20% per operació amb un mínim de 8 €.
   • Comissió operativa internacional:
    • I-valors: 0,20% per operació amb un mínim de 25 €.
    • Internet: 0,5 % per operació amb un mínim de 35€.Comissió operativa internacional:

  * Comissions a calcular sobre el valor efectiu de l'operació. Les tarifes indicades inclouen cost de corretatge. Cànons i impostos no inclosos.

Funcionament del Servei I-valors

  • El Servei I-valors té establerta una tarifa semestral de 80€ més impostos. Aquesta tarifa s'aplicarà únicament si les comissions pagades en les operacions de compraventa d'accions són inferiors a aquest import.
  • Si l'import facturat és superior a 80 €, no es cobrarà cap comissió addicional.
  • La tarifa es facturarà al final del període semestral o amb anterioritat, si es produís la cancel·lació anticipada.