Servicio I-Valores

El Servei I-valors et permet adherir-te a una tarifa diferenciada per a les comissions derivades d'operacions de compra - venda d'accions nacionals i internacionals.

Avantatges del Servei i-Valors

 • Els clients que operin a través de Bankia En línia poden contractar el Servei I-valors amb accés a una tarifa preferencial en operacions de compravenda d'accions nacionals i internacionals. Com valor afegit, aquest servei proporciona als clients accés directe a la cotització en temps real del mercat continu.

  El servei I-Valors s'adreça a persones físiques majors d'edat que tenen contractats comptes de valors amb disposició indistinta.

Quines són les comissions del Servei I-Valors?

 • Les operacions de compravenda d'accions que faci el client a partir de la contractació d'aquest servei gaudiran d'unes comissions reduïdes tant en valors nacionals com internacionals.

   • Comissió operativa nacional 0,20% per operació amb un mínim de 8 €.
   • Comissió operativa internacional:
    • I-Valors: 0,20% per operació amb un mínim de 25 €.
    • Internet: 0,5% per operació amb un mínim de 35 €.

  * Les comissions es calculen sobre el valor efectiu de l'operació. Les tarifes indicades inclouen cost de corretatge. Cànons i impostos no inclosos.

Funcionament del servei I-Valors

  • El Servei I-valors té establerta una tarifa semestral de 80 ? més impostos. Aquesta tarifa s'aplica únicament si les comissions pagades en les operacions de compravenda d'accions són inferiors a aquest import.
  • Si l'import facturat és superior a 80 €, no es cobrarà cap comissió addicional.
  • La tarifa es facturarà al final del període semestral o amb anterioritat, si es produís la cancel·lació anticipada.