Agroassegurances

Mans obrint beina de pèsols. Agroassegurances
 • Finançament agroassegurances

  100%

  De la prima de l'assegurança

Sabem l'important que és la teva explotació


Els possibles contratemps durant tota la collita, o les malalties a les quals s'enfronta el bestiar. Per això comptem amb una àmplia varietat d'assegurances que t'ofereixen la possibilitat de sentir-te tranquil

 • Per a explotacions de produccions d'arròs, cereals d'hivern, cereals de primavera, lleguminoses de gra i oleaginoses cultivades en parcel·les de secà i regadiu, el destí dels quals sigui exclusivament l'obtenció de gra o de llavor certificada.

 • Per a explotacions de produccions citrícoles, et permet assegurar produccions de taronja, mandarina, llimona, aranja i llima.

 • Per a explotacions vitícoles, et permet assegurar en producció, plantació i instal·lacions de la teva explotació vitícola.

 • Per a explotacions fructícoles, et permet assegurar produccions d'albercoc, pruna, poma de taula i de sidra, préssec (inclou préssec, nectarina, paraguaià i platerina), codony i pera.

 • Per a explotacions olivereres amb contractació biennal, garanteix collites consecutives en la mateixa contractació (2016/2017), per bé que la indemnització és anual.

 • Per a explotacions de fruita seca, et permet assegurar produccions de garrofer, ametller, avellaner, noguera i festuc.

 • Per a explotacions de caqui, codonyer, nesprer, magraner, castanyer, figuera (figaflor i figa), kiwi, aranyoner i ginjoler.

 • Per a explotacions hortícoles, plàtan, tomàquet de Canàries, cultius farratgers, agroenergètics, cireres, flors, etc.

 • Per a explotacions de bestiar boví, permetent al ramader, a partir d'una cobertura bàsica, millorar la seva assegurança amb aquelles garanties que més s'ajustin a la seva explotació.

 • Per a explotacions de bestiar boví, permetent al ramader, a partir d'una cobertura bàsica, millorar la seva assegurança amb aquelles garanties que més s'ajustin a la seva explotació.

 • Per a explotacions de bestiar oví i cabrum, permet al ramader, a partir d'una cobertura bàsica, millorar la seva assegurança amb aquelles garanties que més s'ajustin a la seva explotació.

 • Per a explotacions de bestiar aviari de carn, permet al ramader, a partir d'una cobertura bàsica, millorar la seva assegurança amb aquelles garanties que més s'ajustin a la seva explotació de pollastres, galls dindis d'engreix i guatlles.

 • Per a explotacions de bestiar aviari de posta, permet al ramader, a partir d'una cobertura bàsica, millorar la seva assegurança amb aquelles garanties que més s'ajustin a la seva explotació de producció d'ous per al consum o incubació per a la seva posterior comercialització.

 • Per a explotacions de bestiar porcí, permet al ramader, a partir d'una cobertura bàsica, millorar la seva assegurança amb aquelles garanties que més s'ajustin a la seva explotació de producció de porcs per a reproducció, cria o engreix.

 • Permet despreocupar-te de totes les gestions i despeses generades per la retirada i destrucció del bestiar. Màximes cobertures per a explotacions de boví, camèlids, cabrum, cèrvids, guatlles, cunícola, emús, equí, faisans, gallines, senglars, oques, oví, ànecs, galls dindis, peixos continentals, peixos marins, perdius, pollastres, pollastres de corral i porcí.

 • Per a bestiar boví de lídia, bestiar equí, etc.

 • Permet l'assegurament de l'explotació a partir d'unes cobertures bàsiques i altres d'addicionals adaptades a la casuística d'explotacions intensives en tancs, centres de cria (hatchery/nursery) i vivers (gàbies) en embassaments.

 • Per a explotacions d'aqüicultura marina, aqüicultura marina per a musclos, etc.