Línia 300 – Fruiters

Plantades el que plantades, plantem cara als teus imprevistos.

La línia 300 és una assegurança per a explotacions fructícoles per a produccions d'albercoc, pruna, poma de taula i de sidra, préssec (inclou préssec, nectarina, paraguaià i platerina), codony i pera.

A través de quatre mòduls cobreix els danys per gelada, pedra... i altres esdeveniments climàtics no controlables per l'agricultor.

  Principals Novetats Collita 2018

  Per a les espècies de llavor (poma i pera) l'assignació de rendiments es farà en l'àmbit de SIGPAC-cultivo-variedad, en comptes de Grup Varietal com s'ha fet fins ara.

  Cobertures

  • A producció cobreix els danys en quantitat i qualitat ocasionats pels riscos de falta de quallat (origen climàtic), gelada, pedra, riscos excepcionals i resta d'adversitats climàtiques.
  • A plantació cobreix la mort de l'arbre, així com la perduda de la collita de l'any següent (a causa de danys en la fusta estructural i productiva dels arboris), ocasionats pels mateixos riscos coberts en producció.
  • A més en instal·lacions cobreix els danys ocasionats per qualsevol risc climàtic no controlable per l'agricultor.

  Riscos excepcionals: Fauna silvestre, incendi, inundació – pluja fluvial, pluja persistent i vent huracanat. Els riscos de gelada i falta de quallat no coberts en poma de sidra.

  Mòduls disponibles

  • Mòdul 1: cobreix tots els riscos garantits per explotació.
  • Mòdul 2: cobreix riscos de pedra per parcel·la, gelada, falta de quallat i resta d'adversitats climàtiques per explotació. Riscos excepcionals, amb la possibilitat de triar una cobertura per parcel·la o per explotació.
  • Mòdul P: cobreix riscos de pedra i riscos excepcionals per parcel·la, i permet la possibilitat de triar o no els riscos de gelada (excepte en codony, que no és elegible i en poma de sidra, que no està coberta).

  Subvencions

  Subvenció que concedeix el MAGRAMA a través d'ENESA:

  Tipus de subvenció

  % Per mòdul

  Mòduls

  1

  2

  3

  3 M

  P

  Base

  75

  19

  13

  9

  7

  Per finançament Saeca

  -

  1

  1

  1

  1

  Contractació col·lectiva

  -

  6

  6

  6

  6

  Característiques assegurada

  -

  11

  11

  11

  9

  Renovació

  -

  5

  5

  5

  5

  Reducció de risc, i condicions productives

  -

  2

  2

  2

  -

  TOTAL

  75%

  44%

  38%

  34%

  28%

  Dates de contractació

  Mòduls 1, 2, 3, 3M i P amb cobertura de gelada

  Cultiu

  Data d'inici

  Data fi

  Mòdul 1, 2, 3 i 3M

  Mòdul P

  Albercoc

  15/11/2017

  Comarca d'Hellín (Albacete), C. Valenciana, Andalusia i Múrcia: 20/01/2018.

  Extremadura: 31/01/2018.

  Comarca del Bierzo (Lleó): 10/03/2018.

  Resta: 28/02/2018.

  Catalunya, Aragó, La Rioja i Navarra: 28/02/2018.

  Extremadura: 31/01/2018.

  Comarca El Bierzo (Lleó): 10/03/2018.

  Resta: 20/01/2018.

  Pruna i préssec

  Comarca d'Hellín (Albacete), C. Valenciana, Andalusia i Múrcia: 20/01/2018.

  Extremadura: 31/01/2018.

  Comarca El Bierzo (Lleó): 10/03/2018.

  Resta: 28/02/2018.

  Poma de mes i pera

  10/03/2018

  L'àmbit d'aplicació del mòdul 3 és només la Comunitat Autònoma de Múrcia i el del 3M, les comunitats autònomes de València i Múrcia.

  Mòdul P sense cobertura de gelada

  Data d'inici

  Data fi

  01/02/2018

  30/04/2018 al 31/05/2018*

  * Segons àmbit i cultiu

  Bonificacions

  El sistema de bonificacions d'AGROASSEGURANÇA s'estableix en funció dels resultats dels assegurats, podent obtenir fins a un 40% de bonificació sobre la prima de l'assegurança.