Línia 311 – Caqui i altres fruiters

Plantades el que plantades, plantem cara als teus imprevistos.

La línia 311 és una assegurança de cobertures creixents per a explotacions de caqui, codony, nespra, granat, castany, figuera (breva i figa), kiwi, aranyoner i azufaifo.

A través de tres mòduls aquesta assegurança cobreix els danys per pluja, gelada, pedra,… i altres esdeveniments climàtics no controlables per l'agricultor.

  Cobertures

  A producció i plantació cobreix els riscos de pedra, gelada*, riscos excepcionals** i resta d'adversitats climàtiques.

  A més en instal·lacions cobreix qualsevol risc climàtic no controlable per l'agricultor.

  * Segons cultiu.
  ** Riscos excepcionals: Fauna silvestre, incendi, inundació – pluja torrencial, pluja persistent i vent huracanat.

  Mòduls disponibles

  • Mòdul 1: cobreix tots els riscos garantits per explotació.
  • Mòdul 2: cobreix riscos de pedra i riscos excepcionals per parcel·la. La resta d'adversitats climàtiques per explotació i gelada per parcel·la per a kiwi i per explotació per a caqui, aranyoner, codony i nespra.
  • Mòdul P: cobreix riscos de pedra, gelada (caqui, kiwi, codony i nespra) i riscos excepcionals per parcel·la.

  Tots els mòduls cobreixen els danys en instal·lacions per parcel·la.

  Subvencions

  Subvenció que concedeix el MAGRAMA a través d'ENESA:

  Tipus de subvenció

  % Per mòdul

  Mòduls

  1

  2

  P

  Base

  75

  29

  17

  Per finançament Saeca

  -

  1

  1

  Contractació col·lectiva

  -

  6

  6

  Característiques assegurades

  -

  11

  9

  Renovació

  -

  5

  5

  Reducció de risc i condicions productives

  -

  2

  -

  TOTAL:

   75 %

  54 %

  38 %

  Dates de contractació

  Mòduls 1, 2 i P

  Cultiu

  Data d'inici

  Data fi

  Granado

  15/01/2017

  30/04/2017

  Endrino (mòdul P)

  01/03/2017

  31/05/2017

  Endrino (mòdul 1 i 2)

  01/09/2016

  28/02/2017

  Nespra

  15/11/2016

  Caqui

  Comunitat Valenciana i Huelva: 20/02/2017 Resta àmbits: 30/04/2017

  Kiwi

  15/03/2017

  Breva

  30/04/2017

  Figa

  15/06/2017

  Castany

  01/06/2016

  15/05/2017

  Codony

  15/11/2016

  31/01/2017 al 20/05/2017*

  Azufaifo

  01/12/2016

  15/05/2017

  * Segons àmbit

   

  A més amb el finançament del 100 % de la prima

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.