Línia 312 – Raïm de Vinificació

Plantades el que plantades, plantem cara als teus imprevistos.

La línia 312 per a explotacions vitícoles en península i les Balears et permet assegurar en producció, plantació i instal·lacions de la teva explotació vitícola

A partir d'una assegurança Base amb una cobertura per a tots els riscos per explotació, es poden afegir fins a 4 garanties addicionals amb què el viticultor pot adaptar la seva assegurança a les seves necessitats de cost i cobertura.

  Cobertures

  La línia 312 per a explotacions vitícoles et permet assegurar en producció, plantació i instal·lacions els danys ocasionats pels riscos de gelada, mustiguesa fisiològica de la varietat bobal, pedra, riscos excepcionals* i resta d'adversitats climàtiques.

  * Fauna silvestre, inundació-pluja torrencial, pluja persistent i veient huracanat.

  Mòduls disponibles

  Assegurança de Tardor:

  • Assegurança Base cobreix tots els riscos garantits per explotació
  • Mòdul 2A (Assegurança Base + Garantia addicional 1) inclou risc de pedra a escala de parcel·la
  • Mòdul 2B (Assegurança Base + Garanties addicionals 1, 2 i 4) garanteixes del mòdul 2A + riscos excepcionals per explotació o parcel·la (a escollir) i resta d'adversitats climàtiques garantint el 50, 70 o 80% (a escollir) i garantia a la plantació a nivell parcel·la.
  • Mòdul 3 (Assegurança Base+ Garanties addicionals 1, 2, 3 i 4) amb les garanties del mòdul 2B i riscos excepcions, gelada i mustiguesa fisiològica amb indemnització a nivell parcel·la

  Assegurança de primavera:

  Cobreix els riscos de pedra i riscos excepcionals per parcel·la i permet escollir els riscos de gelada i mustiguesa fisiològica per explotació o parcel·la

  Subvencions

  Subvenció que concedeix el MAGRAMA a través d'ENESA:

  TIPUS DE SUVENCIÓN

  % Per mòduls

  Mòduls

  1

  2A

  2B

  3

  P

  Base

  75

  40

  31

  23

  17

  Per finançament Saeca

  -

  1

  1

  1

  1

  Contractació Col·lectiva

  -

  6

  6

  6

  6

  Característiques Assegurades

  -

  11

  11

  11

  9

  Renovació

  -

  5

  5

  5

  5

  Reducció de risc i condicions productives

  -

  2

  2

  2

  -

  TOTAL

  75 %

  65 %

  56 %

  48 %

  38 %

  Dates de contractació

  Assegurança de Tardor

  Data d'inici

  Data fi

  01/10/2016

  20/12/2016

   

  Assegurança de primavera

  Grup

  Data d'inici

  Data fi

  Amb gelada *

  15/01/2017

  01/03/2017

  25/03/2017

  Sense gelada *

  01/03/2017

  15/04/2017

  25/03/2017

  30/04/2017

  * Segons àmbit

   

  A més amb el finançament del 100 % de la prima.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.