Línia 310 - Fruita seca

Plantis el que plantis, plantem cara als teus imprevistos.

La Línia 310 és una assegurança de cobertures creixents per a explotacions de fruits secs que permet assegurar produccions de garrofer, ametller, avellaner, noguera i festuc.

A través de tres mòduls aquesta assegurança cobreix els danys per gelada, sequera, així com altres esdeveniments climàtics no controlables per l'agricultor.

  Principals Novetats

  Per bé que aquesta collita no compta amb novetats destacables, és important recordar les introduïdes en la passada campanya:

  Per als mòduls 1 i 2, l'assegurança diferencia les plantacions intensives d'ametller en regadiu, de les tradicionals:

  • Amb diferents rendiments màxims assegurables.
  • Amb càlculs d'indemnització diferenciats.

  Revisió del cultiu de l'ametller per als mòduls 1 i 2, fet que suposa, de mitjana, un augment del rendiment d'un 4,4%; i una rebaixa en les tarifes d'un 3,2%, respecte a la collita 2015.

  Per als cultius de noguera, festuc, garrofer i avellaner s'amplia la garantia a la plantació.

  Per al cultiu d'avellaner, s'amplia el període de garanties per als riscos de pedra i vent huracanat.

  Cobertures

  En producció cobreix els riscos de pedra, riscos excepcionals (*) i resta d'adversitats climàtiques.

  En plantacions cobreix, els riscos coberts en producció:

  • Per a l'ametller, la mort de l'arbre i les pèrdues ocasionades per danys en l'estructura de sosteniment i productiva, encara que no es produeixi la mort de l'arbre.
  • Per a la resta de cultius, la mort de l'arbre i la pèrdua de la collita de l'any següent per danys en fusta estructural i productiva dels arbres.

  En instal·lacions cobreix qualsevol risc climàtic no controlable per l'agricultor

  * Riscos excepcionals: Fauna silvestre, incendi, inundació –pluja torrencial, pluja persistent i vent huracanat.

  á

  Mòduls disponibles

  Mòdul 1:

  • Cobreix tots els riscos garantits per explotació.
  • Per al cultiu d'ametller, aquest mòdul permet escollir un capital assegurat del 50%, 60% o 70%, ajustant el cost de l'assegurança a les necessitats de l'agricultor.

  Mòdul 2:

  • Cobreix riscos de pedra i riscos excepcionals per parcel·la. La resta d'adversitats climàtiques per explotació i per al cultiu d'ametller, amb la possibilitat de triar un capital assegurat del 50%, 60% o 70%.

  Mòdul P:

  • Cobreix riscos de pedra i riscos excepcionals per parcel·la.

  Tots els mòduls cobreixen els danys en instal·lacions per parcel·la.

  Subvencions

  Subvenció que concedeix el MAGRAMA a través d'ENESA:

  Tipus de subvenció

  % per mòdul

  Mòduls

  1

  2

  P

  Base

  75

  21

  7

  Per finançament SAECA

  1

  1

  Contractació col·lectiva

  6

  6

  Característiques de l'assegurat

  11

  9

  Renovació

  5

  5

  Reducció de risc i condicions productives

  2

  TOTAL:

  á75%

  46%

  28%

  Dates de contractació

  Mòduls 1, 2

  Cultiu

  Data inici

  Data fi

  Ametller

  01/09/2017

  31/11/2017

  Nogal i festuc

  01/03/2018

  15/06/2018

  Resta de cultius

  01/03/2018

  15/05/2018

  á

  Mòdul P

  Cultiu

  Data d'inici

  Data fi

  Nogal i festuc

  01/03/2018

  15/06/2018

  Resta de cultius

  01/03/2018

  15/05/2018

  Bonificacions

  El sistema de bonificacions d'AGROASSEGURANÇA s'estableix en funció dels resultats dels assegurats, podent obtenir fins a un 10% de bonificació sobre la prima de l'assegurança per als mòduls 1 i 2.