Línia 312 - Raïm de vinificació

Plantis el que plantis, plantem cara als teus imprevistos.

La línia 312 per a explotacions vitícoles a la Península i les Balears et permet assegurar en producció, plantació i instal·lacions de la teva explotació vitícola

A partir d'una assegurança base amb una cobertura per a tots els riscos per explotació, s'hi poden afegir fins a 4 garanties addicionals amb què el viticultor pot adaptar la seva assegurança a les seves necessitats de cost i cobertura.

  Principals Novetats

  • Es manté la bonificació del 5% per a nous assegurats i per a aquells que no hagin contractat l'assegurança en els 3 últims anys.
  • Es revisen a l'alça els preus d'assegurament de determinades Denominacions d'Origen.

  Cobertures

  La línia 312 per a explotacions vitícoles permet assegurar la producció, plantació i instal·lacions els danys ocasionats pels riscos de gelada, mustiguesa fisiològica de la varietat bobal, pedra, riscos excepcionals* i resta d'adversitats climàtiques.

  * Fauna silvestre, inundació - pluja torrencial, pluja persistent i vent huracanat.

  Mòduls disponibles

  Assegurança de tardor:

  • Assegurança Base cobreix tots els riscos garantits per explotació.
  • Mòdul 2A (Assegurança Base + Garantia addicional 1) inclou risc de pedra en l'àmbit de parcel·la.
  • Mòdul 2B (Assegurança Base + Garanties addicionals 1, 2 i 4) garanteixes del mòdul 2A + riscos excepcionals per explotació o parcel·la (a triar) i resta d'adversitats climàtiques garantint el 50, 70 o 80% (a triar) i garantia a la plantació a nivell parcel·la.
  • Mòdul 3 (Assegurança Base+ Garanties addicionals 1, 2, 3 i 4) amb les garanties del mòdul 2B i riscos excepcions, gelada i mustiguesa fisiològica amb indemnització a nivell parcel·la.

  Assegurança de primavera:

  Cobreix els riscos de pedra i riscos excepcionals per parcel·la i permet escollir els riscos de gelada i mustiguesa fisiològica per explotació o parcel·la.

  Subvencions

  Subvenció que concedeix el MAGRAMA a través d'ENESA:

  Tipus de subvenció

  % per mòduls

  Mòduls

  1

  2A

  2B

  3

  P

  Base

  75

  30

  21

  13

  7

  Per finançament SAECA

  1

  1

  1

  1

  Contractació col·lectiva

  6

  6

  6

  6

  Característiques de l'ssegurat

  11

  11

  11

  9

  Renovació

  5

  5

  5

  5

  Reducció de risc i condicions productives

  2

  2

  2

  TOTAL

  75%

  53%

  46%

  38%

  28%

  Dates de contractació

  Assegurança de tardor

  Data d'inici

  Data fi

  01/10/2018

  20/12/2018

   

  Assegurança de primavera

  Grupo

  Data d'inici

  Data fi

  Amb gelada *

  15/01/2018

  01/03/2018

  25/03/2018

  Sense gelada *

  01/03/2018

  15/04/2018

  25/03/2018

  30/04/2018

  * Segons àmbit

  Bonificacions

  El sistema de bonificacions d'AGROASSEGURANÇA s'estableix en funció dels resultats dels assegurats, podent obtenir fins a un 40% de bonificació sobre la prima de l'assegurança.