Línia 402 – Boví d'Esquer

Per estar segur i tranquil, assegura la teva explotació

La línia 402 és una assegurança per a explotacions de bestiar boví d'esquer que permet al ramader, a partir d'una cobertura bàsica, millorar la seva assegurança amb aquelles garanties que més s'ajustin a la seva explotació.

És una assegurança flexible i amb garanties que permeten a ramader personalitzar-les en funció de les seves necessitats.

  Cobertures

  La línia 402 sorgeix de l'adaptació de l'antiga línia 130* que cobreix els riscos generals de l'explotació ramadera mitjançant una cobertura bàsica amb la possibilitat d'ampliar les cobertures adaptant-les les necessitats de l'explotació, incloent la retirada i destrucció de cadàvers.

  El percentatge de cobertura dels animals serà del 100 %.

  A més té l'opció de pòlissa renovable.

  * Boví d'esquer.

  Mòduls disponibles

  Garantia bàsica:

  • Mort per accidents climàtics, esclafament per esfondrament, intoxicació i febre aftosa.

  Garanties addicionals:

  • Malalties, pèrdua de qualificació per sanejament, mortaldat per altres causes i retirada i destrucció de cadàvers.

  Subvencions

  Subvenció que concedeix el MAGRAMA a través d'ENESA:

  TIPUS DE SUBVENCIÓ

  % DE SUBVENCIÓ

  Base

  26 

  Finançament SAECA

  1

  Contractació col·lectiva

  5

  Característiques assegurades

  10

  Renovació

  5

  ADSG

  5

  Producció ecològica

  3

  TOTAL:

  54 %

  Dates de contractació

  Data d'inici

  Data fi

  01/06/2017

  31/06/2018

   

  A més amb el finançament del 100 % de la prima

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.