Bankia Vida

Perquè la tranquil·litat costa molt poc, a Bankia us oferim la que garanteix el pagament d'un capital als beneficiaris en cas de defunció per qualsevol causa, i que permet que el client designi lliurement el capital assegurat.

  Avantatges de l'assegurança Bankia Vida

  La nostra assegurança està pensada per a clients que cerquen l'estabilitat futura de la seva parella i els seus fills, normalment perquè encara estan pagant la hipoteca o perquè volen assegurar que la pèrdua d'una de les fonts d'ingressos de la família no signifiqui una disminució del seu nivell de vida, ja que la pòlissa no només serveix per deixar a qui l'assegurat decideixi un capital amb el qual poder fer front a les dificultats econòmiques, sinó que també pot cobrir situacions crítiques com la invalidesa, complementant així el que es percep de la pensió pública de la Seguretat Social.

  Per això:

   • A Bankia t'oferim una assegurança de vida que garanteix el pagament d'un capital als beneficiaris en cas de defunció per qualsevol causa.
   • També té les cobertures opcionals d'invalidesa (absoluta i permanent) i defunció accidental amb doble capital.
   • Des de 30.000 euros de capital, tu tries. Contracta l'assegurança anual renovable amb la possibilitat de fraccionar el pagament de la prima. També té les cobertures opcionals d'invalidesa (absoluta i permanent) i defunció accidental amb doble capital.

  La tranquil·litat de garantir la protecció econòmica de la teva família.

  Normes generals de contractació

  • Persones físiques de 14-72 anys (invalidesa absoluta i permanent, i defunció accidental amb doble capital fins als 65 anys).
  • Assegurança anual renovable tàcitament.
  • Producte contractable per persones físiques residents.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.