Confirming Agro

 • Gestiona de manera senzilla els teus pagaments

  A més, donant la possibilitat als teus proveïdors d'anticipar el cobrament en condicions especials

 • Evita costos d'administració, emissió de xecs, pagarés, etc. Seguretat en el tractament dels pagaments. Sistema de pagaments a proveïdors homogeni.

  Característiques Confirming Agro

  Sabem que la gestió dels teus pagaments als teus agricultors o proveïdors pot arribar a ser un trastorn en el teu dia a dia. Per això Bankia et vol ajudar en la gestió d'aquests pagaments, finançant els pagaments a fer i donant la facilitat als teus proveïdors de poder anticipar l'import a cobrar.

  Aquest servei de gestió té multitud de beneficis tant per a tu com per als teus proveïdors:

  Per a tu:

  • Evites costos d'emissió de pagarés i xecs.
  • Evites trucades telefòniques de proveïdors per informar-se sobre la situació de les seves factures.
  • Evites la conciliació de comptes corrents per al seguiment dels càrrecs de lletres, pagarés, etc.
  • S'homogeneïtza el sistema de pagaments a proveïdors.
  • Control i administració en les incidències en la gestió de pagament dels comptes de proveïdors.
  • Més seguretat en el tractament dels documents de pagament.

  Per als teus proveïdors:

  • Font addicional i permanent de finançament, no consumeix el seu propi crèdit.
  • En el Confirming ordinari, s'ofereix als proveïdors el cobrament anticipat de les factures que emeti contra el client.
  • Elimina despeses "bancàries" en rebre el pagament mitjançant transferència o xec. En el Confirming Agro el proveïdor rep el cobrament obligatòriament per transferència sobre un compte de Bankia.
  • Simplificació administrativa i disminució del nombre d'incidències.

  I tot amb uns preus molt especials ajustats a la realitat del teu sector.