Cuenta de Crédito Agro

 • Perquè sempre hi ha imprevistos

  Cobreix els teus desfasaments de liquiditat amb un compte adaptat al camp

 • T'oferim el suport financer que necessites. Tipus bonificats en funció de la finalitat de la disposició. Flexibilitat.

  Característiques de Compte de Crèdit Agro

  Sabem que el teu dia a dia és molt complicat, que et trobes amb desfasaments entre el cobrament de les factures dels clients i els pagaments que han de fer als agricultors i productors.

  Una avaria en la maquinària que cal pagar ja, el pagament de llavors, fertilitzants... pagar la collita als agricultors que et subministren existències per poder continuar amb la producció… i, a sobre, avui, per rematar-ho, arriben les assegurances socials dels treballadors i no tens prou liquiditat.

  Per fer-ho, posem a la teva disposició una Compte de Crèdit específica per al sector agrari, un producte flexible que et dóna la possibilitat d'obtenir un límit de crèdit, per poder afrontar tots aquests pagaments i més.

  I per què et convé un compte de crèdit Bankia?

  Perquè, a diferència d'altres línies de crèdit, Bankia n'amplia el ventall de possibilitats d'ús, cosa que et permetrà tenir el tresor més gran, tranquil·litat:

  • De saber que els teus contratemps financers estan coberts.
  • De poder disposar dels diners en el moment que els necessites.
  • De tenir una línia de finançament acord amb les teves necessitats.

  I tot amb uns preus molt especials, ja que, totes les disposicions que vagin destinades a donar liquiditat a l'activitat agrària o ramadera, te les bonifiquem.