Cuenta de Crédito Agro

  • Perquè sempre hi ha imprevistos

    Cobreix els teus desfasaments de liquiditat amb un compte adaptat al camp

  • T'oferim el suport financer que necessites. Tipus bonificats en funció de la finalitat de la disposició. Flexibilitat.

Característiques

Sabem que el teu dia a dia és molt complicat, que et troba amb desfasaments entre el cobrament de les factures dels teus clients i els pagaments que han de fer als seus agricultors i productors.

Una avaria en la maquinària que cal pagar ja, el pagament de llavors, fertilitzants... pagar la collita als agricultors que et subministren existències per poder seguir amb la teva producció… i damunt avui, per a rematada, arriben les assegurances socials dels teus empleats i no tens liquiditat suficient.

Per fer-ho, posem a la teva disposició un Compte de Crèdit específica per al sector agrari, un producte flexible que et dona la possibilitat d'obtenir un límit de crèdit, per poder emprendre tots aquests pagaments i més.

I, per què et convé un Compte de Crèdit Bankia?

Perquè a diferència d'unes altres línies de crèdit, Bankia amplia el ventall de possibilitats d'ús de la mateixa, cosa que et permetrà tenir el major dels tresors, tranquil·litat:

  • De saber que els teus contratemps financers estan coberts.
  • De poder disposar dels diners en el moment que el necessitis.
  • De tenir una línia de finançament acord a les teves necessitats.

I tot amb uns preus molt especials, ja que totes aquelles disposicions que vagin destinades a donar liquiditat a l'activitat agrària o ramadera te les bonifiquem.