Línea ICO Exportadores 2017

 • Finança el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora

  De les empreses amb domicili social a Espanya

 • El termini d'amortització no pot superar els 180 dies. Les factures poden estar emeses en euros o altres divises. Finançament exempt de comissions.

Avantatges de la Línia ICO Exportadors 2017

La línia ICO Exportadors s'engloba dins de les línies de mediació internacional que l'ICO té disponibles per finançar el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social a Espanya.

Els finançaments instrumentats sota la línia ICO exportadors tenen les següents característiques i avantatges:

 • El termini de disposició comença el 21 de febrer de 2017 i acaba el 15 de desembre de 2017.
 • Les factures poden estar emeses en euros o altres divises, encara que els finançaments seran sempre en euros.El termini d'amortització no pot ser superior a 180 dies.
 • Aquest finançament està exempt de comissions (obertura, pròrroga, cancel·lació sense reemborsament, etc.).
 • No cal la signatura de documentació addicional (a excepció de l'Annex 0), ni la modificació de la pòlissa intervinguda, ni la presentació de documentació addicional a la requerida per a qualsevol finançament d'exportació.
 • És compatible amb altres ajudes rebudes de les Comunitats Autònomes (CA) o altres institucions (SGR/SAECA).
 • Es pot finançar fins al 100% de l'import de la factura sempre que no se superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros per client, sense que existeixi limitació per país deutor. L'import màxim serà calculat tenint en compte el total de disposicions vives en el sistema.

El tipus d'interès aplicable és variable, i la liquidació pot ser “anticipada” o “vençuda”.

El tipus d'interès nominal es forma així:

 • Euríbor 6 mesos + diferencial de captació de fons d'ICO (actualment 0,15%) + marge entitat.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquesta entitat i oscil·la en funció de les condicions de mercat. L'ICO publica aquestes dades de forma periòdica a la seva pàgina web www.ico.es.