Fes-te client Accés clients

Colectivos de Salud

Protegeix la salut dels teus treballadors amb una garantia sanitària completa.

  Característiques

  El rendiment general de la teva empresa està lligat directament al rendiment dels teus treballadors. I perquè rendeixin al cent per cent, un dels factors determinants és la seva salut.

  I aquí, com a empresari, hi jugues un paper important.

  Concebuts i desenvolupats especialment per a empreses independentment del sector i mida, perquè una de les característiques principals de la nostra oferta és que ens adaptem a les teves necessitats, per específiques que siguin.

  Són assegurances a mida, la contractació de les quals suposa:

  • Premiar els teus treballadors amb una compensació extrasalarial.
  • Cuidar la salut dels teus treballadors és cuidar la productivitat de la teva empresa.

  Importants avantatges fiscals

  Per a l'empresa:

  • Deducció com a despesa en l'impost de societats. No es considera retribució en espècie els primers 500 euros que l'empresa aboni per la pòlissa del treballador. I si aquesta es fa extensiva al cònjuge i fills menors de 25 anys, el límit s'amplia a 500 euros per persona i any.
  • A l'hora de negociar convenis salarials, és més econòmic per a l'empresa pagar l'assegurança de salut que incrementar en aquesta quantitat el salari.

  Per al treballador:

  • Disminució de l'import de les aportacions a compte de la Seguretat Social. Per a l'empleat tampoc no es consideren retribució en espècie els primers 500 euros (extensibles per persona i any), per la qual cosa no haurà de declarar-ho en IRPF.

  Medisalud Bankia: Assegurança de Reemborsament de Despeses Mèdiques

  Assistència personalitzada sense llistes d'espera, triant facultatiu i centre nacional o internacional.

  Reemborsament de despeses mèdiques, dues modalitats:

  • Reemborsament de despeses mèdiques completes establertes a la pòlissa.
  • Reemborsament de despeses mèdiques hospitalàries:
   • Per assistència hospitalària: reemborsament del 90%.
   • Per assistència extrahospitalària: reemborsament del 80%.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.