Col·lectius de salut

Protegeix la salut dels teus treballadors amb una garantia sanitària completa.

  Característiques

  El rendiment general de la teva empresa està lligat directament al rendiment dels teus treballadors. I perquè rendeixin al cent per cent, un dels factors determinants és la seva salut.

  I aquí, com a empresari, hi jugues un paper important.

  Concebuts i desenvolupats especialment per a empreses independentment del sector i mida, perquè una de les característiques principals de la nostra oferta és que ens adaptem a les teves necessitats, per específiques que siguin.

  Són assegurances a mida, la contractació de les quals suposa:

  • Premiar els teus treballadors amb una compensació extrasalarial.
  • Cuidar la salut dels teus treballadors és cuidar la productivitat de la teva empresa.

  Importants avantatges fiscals

  Per a l'empresa:

  • Deducció com a despesa en l'impost de societats. No es considera retribució en espècie els primers 500 euros que l'empresa aboni per la pòlissa del treballador. I si aquesta es fa extensiva al cònjuge i fills menors de 25 anys, el límit s'amplia a 500 euros per persona i any.
  • A l'hora de negociar convenis salarials, és més econòmic per a l'empresa pagar l'assegurança de salut que incrementar en aquesta quantitat el salari.

  Per al treballador:

  • Disminució de l'import de les aportacions a compte de la Seguretat Social. Per a l'empleat tampoc no es consideren retribució en espècie els primers 500 euros (extensibles per persona i any), per la qual cosa no haurà de declarar-ho en IRPF.

  Medisalud Bankia: Assegurança de Reemborsament de Despeses Mèdiques

  Assistència personalitzada sense llistes d'espera, triant facultatiu i centre nacional o internacional.

  Reemborsament de despeses mèdiques, dues modalitats:

  • Reemborsament de despeses mèdiques completes establertes a la pòlissa.
  • Reemborsament de despeses mèdiques hospitalàries:
   • Per assistència hospitalària: reemborsament del 90%.
   • Per assistència extrahospitalària: reemborsament del 80%.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.