Assegurança de Responsabilitat Civil

Perquè la tranquil·litat costa molt poc, a Bankia li oferim una assegurança que el protegeix dels perjudicis econòmics derivats dels danys a tercers en el marc de la seva activitat professional.

  Avantatges

  Els professionals s'enfronten cada dia a una gran varietat de riscos no controlats i multitud de situacions que poden resultar en un perjudici negatiu per a la seva economia. La nostra assegurança està pensat per a autònoms i pimes que cerquen tranquil·litat a l'hora d'exercir les seves funcions professionals sense temor a que el seu patrimoni es vegi minvat com a conseqüència d'un dany ocasionat a tercers.

  Per això, a Bankia t'oferim la possibilitat de prevenir qualsevol contingència en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, sense que això suposi una minva econòmica:

  • El pagament de les indemnitzacions als perjudicats (en funciˇ de la suma assegurada).
  • El pagament de les costes judicials imposades per sentŔncia (inclosos dins l'asseguranša).
  • La constituciˇ de les fiances judicials exigides per garantir la seva responsabilitat civil (inclosos dins l'asseguranša).

  Sense oblidar-nos de cobertures opcionals com:

   • Responsabilitat civil per accidents de treball.
   • Responsabilitat civil per danys causats pels productes o treballs acabats o serveis prestats.
   • Responsabilitat civil creuada, per danys que l'assegurat causi a altres contractistes o als empleats d'aquests. Sobretot, en empreses de construcciˇ.

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.