Assegurança de Responsabilitat Civil

Tenir una assegurança de responsabilitat civil és indispensable per protegir el teu patrimoni.

  Característiques

  • Cada dia, pots causar danys i perjudicis a tercers en el desenvolupament de la teva activitat. La pòlissa de responsabilitat civil general és una eina eficaç per protegir el teu patrimoni d'acord amb el contingut de la llei.
  • Amb aquesta assegurança garanteixes la tranquil·litat que necessites per al teu negoci o empresa davant de qualsevol imprevist que impliqui el pagament d'indemnitzacions per danys i perjudicis, així com les despeses derivades de la defensa jurídica.
  • Oferim un gran ventall de garanties, àmplies cobertures i límits d'indemnització.

  á

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre España, Mapfre Global Risks i Bankia Mapfre Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.