Depósito Tesorería

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, rescat o devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
  • Rapidesa, flexibilitat i rendibilitat

    Per invertir les puntes de tresoreria de la teva empresa

  • Dipòsit a termini en un només contracte. Rendibilitat personalitzada per a la teva empresa. Liquidació a venciment mitjançant abonament a compte.

Avantatges del Dipòsit Tresoreria

  • Rapidesa: dipòsit a termini en un només contracte.
  • Flexibilitat: possibilitat de fer successives imposicions a diferents venciments cada vegada, des d'1 fins a 365 dies.
  • Rendibilitat: el tipus d' interès s'adapta al termini de la imposició (rendibilitat alineada amb el mercat). Rendibilitat personalitzada per a la teva empresa dia a dia en funció de la situació del mercat.
  • Liquidació a venciment, mitjançant abonament en compte associat. Si el necessites, pots rescatar els diners abans del venciment en qualsevol moment, abonant-se en aquest cas de disposició total o parcial el 80% dels interessos corresponents fins al moment de la disposició.