Depósito Creciente 36 meses

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1 / 6 és indicatiu de baix risc i 6 / 6, d'alt risc.
El banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
  • Un dipòsit en què l'interès creix

    I els teus diners, també

  • Dipòsit a 3 anys. Liquidació trimestral d'interessos. Sense import mínim de contractació.
  • Dibuix d'una nena ficant diners a una guardiola

Avantatges del Dipòsit Creixent 36 mesos

El Dipòsit Creixent 36 mesos és un dipòsit a 3 anys amb liquidació trimestral d'interessos i un tipus d'interès molt atractiu que augmenta cada any.

TAE: 0,04 %

1er any: 0,02 %
2n any: 0,04 %
3er any: 0,06%

Els seus principals avantatges són:

  • Admet una o diverses imposicions per contracte, sense import mínim ni màxim de contractació.
  • Liquiditat immediata, pots recuperar la teva inversió en qualsevol moment.
  • Sense despeses ni comissions d'administració o manteniment.
  • Renovable automàticament a venciment.