Depósito Fácil Internet

1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1 / 6 és indicatiu de baix risc i 6 / 6, d'alt risc.
El banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. Per a dipòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 € per dipositant en cada entitat de crèdit.
Card
El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
 • Les millors opcions d'estalvi

  Trieu el termini que més us convingui avui i en recollireu els beneficis el dia de demà

 • Liquidació mensual d'interessos. Escull el teu termini. Rendiment de fins a un 0,10% TAE.
 • Imatge dipòsits

  Avantatges del Dipòsit Fàcil Internet

  Tria el termini que més t'interessa i assegura't una bona rendibilitat amb totes les garanties. Així de fàcil:

  • Permet una o diverses imposicions, amb liquidació mensual d'interessos.
  • Admet un o diversos titulars i també admet autoritzats (l'alta dels autoritzats s'ha de fer a l'oficina Bankia).
  • Renovable automàticament al venciment. Es pot reemborsar anticipadament tant parcialment com totalment i s'aplicaria un tipus d'interès menor a l'inicialment pactat (*)

  (*) En aquest cas: s'aplicarà sobre el capital reemborsat un tipus d'interès proporcional al temps transcorregut des de l'inici de la imposició, és a dir, el nou tipus d'interès a aplicar seria el resultat de multiplicar el tipus d'interès pactat pel núm. de dies mantingut i dividit entre el termini compromès inicialment.

  Quin interès puc obtenir?

  TERMINI

  TIPUS NOMINAL

  TAE

  EXEMPLE INTERÈS MENSUAL*

  1 mes:

  0,020%

  0,02 %

  0,17 €

  3 mesos:

  0,020%

  0,02 %

  0,17 €

  6 mesos:

  0,040%

  0,04 %

  0,42€

  12 mesos:

  0,040%

  0,04 %

  0,42€

  13 mesos:

  0,100%

  0,10%

  1,00€

  25 mesos:

  0,070%

  0,07%

  0,59€

  36 mesos:

  0,070%

  0,07%

  0,59€

   

  La millor manera d'invertir els estalvis exclusivament a través de l'Oficina Internet amb condicions excel·lents.

  Exemples:

  10.000 euros invertits en un Dipòsit Fàcil Internet a 13 mesos al tipus d'interès nominal anual 0,100% (0,10% TAE), amb abonament mensual d'interessos en compte associat d'1,00 €, que us donaran uns interessos bruts totals de 12,00 euros, si es manté la inversió durant el termini indicat.

  10.000 euros invertits en un Dipòsit Fàcil Internet a 25 mesos al tipus d'interès nominal anual del 0,070% (0,07% TAE), amb abonament mensual d'interessos al compte associat de 0,59 €, que us donaran uns interessos bruts totals de 14,75 euros, si es manté la inversió durant el termini indicat.

   

  (*) Exemple de benefici mensual obtingut en invertir 10.000 euros al tipus d'interès informat en els terminis corresponents. Import subjecte a la retenció fiscal en cada moment.