Plans de pensions

Senyora fent una foto al mar
Senyora rossa amb mocador

Esbrina quin pla de pensions compleix els teus requisits

Tot el que has de saber sobre plans

 • Avantatges de contractar un pla

  Fer plans avui és la millor manera de tenir un futur tranquil.
  ¿Sabes que las aportaciones a Planes de Pensiones pueden suponerte un ahorro fiscal de entre el 24% y el 43%Saps que les aportacions a Plans de Pensions poden suposar-te un estalvi fiscal d'entre el 24% i el 43%

 • Tens dubtes amb els plans de pensions

  Els plans de pensions determinen el dret de les persones que s'hi integren de rebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa.

 • Com puc cobrar el meu pla de jubilació

  El partícip d'un pla de pensions pot triar lliurement quan i com vol cobrar el pla de pensions, amb tota flexibilitat, triant qualsevol de les formes de cobrament que hi ha a la seva disposició.

Ets resident al País Basc

Les Entitats de Previsió Social Voluntària (EPSV) són entitats privades sense finalitat de lucre, de caràcter voluntari i social, que en l'àmbit del País Basc tenen com a finalitat la previsió social complementària de la Seguretat Social obligatòria. Les contingències que cobreixen són variades, i les més comunes són: jubilació, invalidesa i desocupació. Aquests productes, només els poden contractar persones físiques amb residència fiscal al País Basc i, a través d'aquests, podràs estalviar per a la teva jubilació.