Faqs

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten fer el pagament dels vostres rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Pots pagar els rebuts o tributs tant des de la nostra App mòbil de Bankia com des de la nostra Bankia En línia, en què a més podràs consultar nostre Cercador d'Emissors.

 • Què és una signatura digital i com puc obtenir-la?

  La signatura digital és una clau numèrica entre cinc i vuit caràcters que obtindràs en el moment que contractis el servei. Aquesta clau és necessària per fer determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requereixin mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,…), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de fer una operació d'aquest tipus no tens la signatura digital o està bloquejada, podràs crear una nova des de Bankia En línia o des de l'App Mòbil. També pots desbloquejar la clau de signatura digital en qualsevol Caixer de Bankia, introduint alguna de les teves targetes operatives.

  I, si ho prefereixes, també pots anar a una oficina de Bankia, on podran facilitar-te-la.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja ets client de Bankia t'hi pots donar d'alta des del botó “Accés clients” que trobaràs a la capçalera dreta del portal, i després prement el botó “Sol·licitar claus”.

  Si encara no ets client de Bankia, pots donar-te d'alta al nostre web accedint al botó “Fes-te'n client” ubicat a la capçalera del portal. O, si ho prefereixes, pots anar a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc trobar l'adreça dels caixers de Bankia més pròxims?

  A la capçalera del portal tens un accés directe al Cercador d'oficines i caixers, on podràs trobar l'adreça de tots els nostres caixers i oficines.

  Si accedeixes a la app de Bankia des de qualsevol dispositiu mòbil podràs localitzar els caixers més pròxims a la teva ubicació actual.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també anomenat codi SWIFT, és una sèrie de vuit o onze caràcters alfanumèrics que identifica una entitat financera o una oficina d'una entitat financera. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Com puc posar-me en contacte amb Bankia?

  A la capçalera del portal disposes d'un botó de "Atenció al client”, on trobaràs els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si ho prefereixes, pots anar personalment a qualsevol de les nostres oficines de Bankia. Troba la teva oficina més pròxima al Cercador d'oficines disponible a la capçalera del portal.

 • Què és el codi IBAN?

  L'International Bank Account Number (o IBAN) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera a qualsevol lloc del món. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Quines són les comissions principals que cobra Bankia?

  A Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habituals, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i, per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Pots consultar la resta d'informació i condicions del programa PER SER TU. També tens disponible, al peu de pàgina, tota la informació sobre tarifes i comissions.

 • Què és el servei de factoring?

  És un servei integral de gestió i finançament dels comptes per cobrar: gestió de cobrament i bestreta dels crèdits comercials que l'empresa ostenta davant de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament hagi cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reuneixin les característiques següents: Treballeu de forma recurrent amb els clients, factureu a empreses de solvència reconeguda i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Com puc modificar els límits de la meva targeta?

  Si necessites modificar el límit de la teva targeta de crèdit pots fer-ho a través de Bankia En línia o adreçar-te a qualsevol oficina de Bankia.

 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions realitzades a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal, el qual serà més gran com més gran sigui el nivell de renda del partícip.

  Aquest estalvi es produeix gràcies al fet que l'import de les aportacions redueix la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques. El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets de treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el teu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, pot reduir de la seva base imposable general de l'IRPF les aportacions que faci als plans de pensions dels quals el teu cònjuge sigui titular amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Un cop comencis a cobrar el pla de pensions, les quantitats percebudes (prestacions) tenen la consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen en l'IRPF del partícip/contribuent. Atès que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important que us assessoreu sobre quina manera us és més beneficiosa des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seva declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

  Aquesta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria canviar en el futur.

 • Què és el servei de factoring?

  És un servei integral de gestió i finançament dels comptes per cobrar: gestió de cobrament i bestreta dels crèdits comercials que l'empresa ostenta davant de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament hagi cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reuneixin les característiques següents: Treballeu de forma recurrent amb els clients, factureu a empreses de solvència reconeguda i amb terminis de cobrament dilatats.

 • Quines comissions té la targeta empreses?

  • L'alta de la targeta és gratuïta.
  • La quota de manteniment està bonificada a partir de la 4a targeta beneficiària i successives, a més de per a cada targeta que facturi individualment 5.000 euros a crèdit en els dotze mesos previs al del cobrament de la quota.
 • Quines modalitats de rènting ofereix Bankia?

  Bankia no comercialitza de manera directa aquest producte.

 • Quin és el període de carència en una assegurança de salut?

  Generalment, la majoria de les prestacions de l'assegurança d'assistència sanitària comencen a prestar servei en el moment de la contractació d'aquest, però per poder utilitzar alguns dels serveis concrets que s'hi inclouen, l'assegurat, a vegades, ha d'esperar algun temps.

  Per exemple, en cas que l'assegurat s'hagi de fer una intervenció quirúrgica, el termini de carència és de 6 mesos.

 • Què és una línia ICO, BEI i FEI?

  Les línies ICO, BEI i FEI, tenen com a finalitat facilitar el finançament de projectes empresarials i circulant a Espanya de pimes i autònoms, que es beneficien del suport de la Unió Europea en el context de la Iniciativa pime, a través de condicions econòmiques més favorables respecte a fonts de crèdit alternatives, cosa que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

 • Puc fer operacions des de l'app de Bankia relacionades amb la meva empresa?

  Sí, pots fer operacions relacionades amb la teva empresa des de l'aplicació de Bankia, a través de l'accés d'Empreses.

  Per a això has de tenir contractada a Bankia En línia Empreses.

 • En una assegurança de vida quin és la fiscalitat en cas de defunció de l'assegurat?

  • Si el beneficiari és una persona física, les prestacions tributaran en l'impost de successions i donacions (en cas que hi hagi diversos beneficiaris, cada un tributarà per la part del capital que li correspon).
  • Si el beneficiari és una persona jurídica, la prestació tributarà com a ingrés a l'impost de societats.
 • Què és un TPV Virtual?

  El TPV Virtual és el sistema de pagament que Bankia posa a la teva disposició perquè els teus clients et puguin pagar amb targeta, en el teu negoci en línia.

 • Quins tipus d'assegurances puc contractar?

  A Bankia posem a la teva disposició un ampli ventall d'assegurances per donar cobertura a totes les teves necessitats d'assegurament.

 • Com puc tornar un rebut?

  Podràs fer una devolució d'un rebut des de Moviments seleccionant Torna rebut en:

  • L'App Bankia.
  • Bankia En línia.

  Recorda que també podràs consultar el PDF del justificant de l'operació original.

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Hi ha diverses formes per cobrar el que tens estalviat al teu pla de pensions. És recomanable que abans de decidir-te per una, t'assessoris sobre quina és la que et resulta més beneficiosa des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: es fixa la quantitat que desitja rebre i la periodicitat fins a la fi del capital acumulat. D'aquesta manera, us beneficieu de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Aquesta fórmula s'adapta a les vostres necessitats econòmiques de cada moment, perquè us permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: les quantitats que percep es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, cosa que li garanteix el cobrament de la renda en el termini prèviament fixat. Les condicions d'aquesta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establerta.
  • Mixta: es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.
 • Bankia té alguna àrea per poder ajudar-me en cas que necessiti algun tipus d'assessorament financer, legal, etc.?

  Disposes de la nostra xarxa oficines i centres d'empreses, on obtindràs l'assessorament que necessitis.

 • Com puc contractar les targetes empreses?

  A través de l'oficina o el teu gestor comercial.

  El contracte es donarà d'alta a l'empresa (persona jurídica) mentre que les targetes es donaran a les persones físiques.

 • Quin és el període de carència en una assegurança de vida?

  En les assegurances de vida no apliquem carència; la cobertura es fa efectiva des del moment de la contractació de l'assegurança.

 • Com puc consultar la data de caducitat i el codi CVV d'una targeta?

  El CVV és el codi de verificació de la targeta, que habitualment cal indicar quan compres per Internet. En targetes Visa i MasterCard, el CVV és de 3 dígits i es troba al revers, al costat de l'espai reservat per a la signatura. En targetes American Express són 4 dígits i apareixen a l'anvers. La data de caducitat de la targeta està situada entre el número de la targeta i el nom del titular.

  També pots consultar aquestes dades còmodament des de la App Bankia.

 • Puc contractar el servei per poder tramitar diferents tipus de fitxers (per exemple, Càrrecs Sepa i Càrrecs Sepa Finançat)?

  Sí, pots contractar en la teva oficina o centre d'empreses els serveis que necessitis gestionar per a, posteriorment, tramitar fitxers a través de Bankia En línia Empreses.

 • Com puc consultar les dades de la meva assegurança?

  Totes les assegurances que tinguin contractats els nostres clients poden consultar-se al Bankia En línia.

 • Com puc sol·licitar un TPV?

  A qualsevol oficina Bankia o a través del nostre web, emplenant el formulari d'alta de TPV.

 • Com puc contractar un pla de pensions?

  A la nostra pàgina del portal de plans de pensions, dins la secció d'estalvi i inversió, trobaràs tota la informació que necessites.

  A través del nostre simulador, en funció de la teva edat, la teva capacitat d'estalvi i les teves expectatives de rendibilitat, podràs conèixer quins són els plans que millor s'adaptin a les teves necessitats i enllaçar amb la contractació a través de Bankia En línia.

  Si ho prefereixes, també pots anar a una oficina de Bankia.

 • Quins beneficis té la Targeta Empreses?

  • Quota d'alta gratuïta.
  • Assegurança d'accidents.
  • Assegurança d'infidelitat de treballadors.
  • Descompte en estacions de servei Galp adherides de tot Espanya.
  • Descomptes a Hertz.
  • Servei connexió (assistència informàtica i legal gratuïta).
 • Com puc consultar el codi IBAN d'un compte?

  Per calcular l'IBAN, entra a Bankia Online i consulta-hi el teu compte (apareix a la part superior).

 • Com puc modificar els límits de la meva targeta?

  Si necessita modificar el límit de la seva targeta de crèdit pot fer-ho a través de Bankia En línia o adreçar-vos a qualsevol oficina de Bankia.