Confirming Cliente

 • Servei integral de gestió dels pagaments nacionals d'una empresa als seus proveïdors

  que substitueix els sistemes tradicionals de pagament i inclou opcions de finançament

 • Facilita als proveïdors una font addicional de finançament. Evita costos d'emissió de xecs/pagarés. Permet homogeneïtzar el teu sistema de pagaments.

Característiques principals

Dirigit a empreses petites i mitjanes que reuneixin les característiques següents:

 • Elevat volum de pagaments a proveïdors.
 • Proveïdors habituals i diversificats als quals es paga a crèdit.

Hi ha tres modalitats de contracte.

 • Confirming estàndard, gestió de pagament de les factures. Consisteix en l'enviament per part del banc de comunicacions de pagament a favor dels proveïdors de l'empresa que incorporen una oferta de finançament. Els proveïdors poden optar per sol·licitar la bestreta de les factures o esperar-ne el cobrament a venciment.
 • Confirming amb postfinançament, variant de la modalitat estàndard, que permet a l'empresa, una vegada ha arribat la data de venciment de les factures, i independentment del fet que aquestes hagin estat anticipades o no pels proveïdors, sol·licitar un ajornament de pagament al banc (postfinançament) fins a una data futura. El postfinançament pot ser sistemàtic (per a tots els venciments) o puntual a sol·licitud del client.
 • Confirming amb pagament immediat, gestió de pagament a proveïdors a la vista i ajornament del pagament mitjançant un finançament a mida que us ofereix Bankia. D'aquesta manera podrà obtenir dels seus proveïdors un descompte per pagament immediat.

 

Avantatges del Confirming client

 • Facilita als proveïdors una font addicional i permanent de finançament en condicions avantatjoses, cosa que atorga a la teva empresa més poder negociador.
 • Evita costos d'emissió de xecs/pagarés o de manipulació de documents i ofereix més seguretat en el tractament de documents de pagament reduint les incidències que es puguin produir per transferències tornades, xecs no rebuts, etc.
 • Permet homogeneïtzar el teu sistema de pagaments a proveïdors amb els avantatges administratius consegüents.
 • Servei web i d'atenció telefònica a disposició dels teus proveïdors ofert per Bankia.
 • Informació en línia sobre l'estat de la teva línia i enviament de fitxers a través de Bankia En línia Empreses.