Cuenta de Crédito

 • Els diners que vols

  en el moment i al mínim cost

 • Disposa del capital segons les necessitats de la teva empresa. Préstec pont amb condicions excepcionals. Bestreta de devolució de l'IRPF.

Avantatges del Compte de Crèdit

El Compte de Crèdit permet disposar de les quantitats necessàries de manera gradual, d'aquesta manera, només pagues interessos per la quantitat requerida en funció del temps de disposició.

És, per tant, la forma més senzilla de finançament a curt termini (fins a 1 any).

Idoni per a les necessitats de finançament concretes que originen els cicles d'una empresa, ja que:

 • Pots disposar del capital segons les necessitats de la teva empresa, ja que compta amb una línia de finançament permanent.
 • La tranquil·litat de saber que, davant d'una necessitat financera de l'empresa, pots disposar dels diners al moment.
 • Desfasaments de liquiditat: disparitat entre terminis de cobrament i pagament.
 • Adquisició o reparació de vehicles i altres elements de transport.
 • Inversió en actius financers: valors mobiliaris, fiances, dipòsits i inversions afins.
 • Inversió en existències i aprovisionaments diversos.
 • Campanyes agrícoles.
 • Campanyes de llançament de productes, publicitat i similars.
 • Pagaments a la Hisenda Pública, Seguretat Social o altres entitats oficials.
 • Adquisició de valors mobiliaris.
 • Pagament d'impostos d'IRPF i patrimoni.
 • Pagament d'altres impostos.
 • Préstec pont amb condicions excepcionals.
 • Bestreta de devolució d'IRPF.
 • Altres finalitats de caràcter empresarial.

 

Termini d'amortització: fins a 12 mesos renovables.