Servei d'Atenció al Client de Bankia

Servei d'Atenció al Client de Bankia

Bankia, SA i el seu Grup posen a disposició dels seus clients un Servei d'Atenció al Client, òrgan independent de l'organització interna, separat dels restants serveis comercials i operatius, que pren les seves decisions de manera autònoma.

Aquest Servei té la funció de atendre i resoldre les queixes o reclamacions presentades, directament o per representació, per persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, usuàries del Banc o de les societats del seu Grup a les quals s'estén el seu àmbit d'actuació, que es refereixin als seus drets o interessos legítims relacionats amb operacions, contractes o serveis financers prestats. El termini màxim de resolució és de dos mesos des de la presentació del corresponent escrit de queixa o reclamació.

En qualsevol cas, per poder formular una reclamació davant qualsevol dels Serveis de Reclamacions dels Supervisors Financers és requisit imprescindible haver presentat prèviament aquesta reclamació davant el Servei d'Atenció al Client.

Reclamacions

Recorda que per comunicar-nos alguna possible incidència en el servei, consultar-nos o suggerir-nos el que vulguis, pots seleccionar les opcions de Consultes i incidèncieso Suggeriments.

Si consideres que Bankia ha incomplert algun compromís legal o pactat documentalment, et recordem el teu dret a presentar una reclamació davant el Servei d'Atenció al Client, davant qualsevol oficina o bé telemàticament, a l'adreça de correu electrònic i/o postal i a través dels mitjans següents:

 • En les nostres Oficines: estem a la teva disposició per resoldre, en primera instància, les teves reclamacions.
 • Per escrit: mitjançant carta o utilitzant si ho prefereixes l'imprès de reclamacions que podràs trobar a qualsevol de les nostres oficines, i el seu ús és voluntari. També pots Baixar l'imprès (DOC, 105 kB) i imprimir-lo, i, una vegada emplenat, dipositar-lo en qualsevol de les nostres oficines o enviar-lo a l'adreça següent (via correu ordinari, electrònic o fax):

  Bankia, S.A.>/span>
  Servei d'Atenció al Client
  Pº de la Castellana 189
  28046 Madrid
  Fax 91 379 22 95
  Adreça electrònica: atencionalcliente@bankia.com
 • Per Internet: si ets usuari de Bankia En línia pots presentar la teva reclamació a través d'aquest canal. Caldrà que t'identifiquis prèviament introduint el teu número d'usuari i la clau d'accés.

Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya

Carrer Alcalá 48, 28014 Madrid


Enllaç a l'oficina virtual https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/actualidadeducac/blog/suscripciones/>/a>

Oficina d'Atenció a l'inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Carrer Edison 4, 28006 Madrid


Enllaç a l'oficina virtual https://www.cnmv.es/portal/home.aspx>/a>

Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Pº de la Castellana núm.44, 28046 Madrid.


Enllaç a l'oficina virtual http://www.dgsfp.mineco.es/>/a>

Defensor del Participi dels Plans de Pensions del Sistema Individual integrats en Fons de Pensions Gestionats per Bankia Pensionis, EGFP, S.A.>/strong>

d.a. defensor
Carrer Velázquez núm. 80, 1r Dreta, 28001 ? Madrid
Adreça electrònica:
reclamaciones@da-defensor.org

Enllaç a la pàgina web: www.da-defensor.org>/a>

Altres documents

El Reglament del Servei d'Atenció al Client ha estat aprovat pel Consell d'Administració de Bankia SA i es troba a disposició dels clients en les oficines obertes al públic de totes les societats del Grup a què s'estén el seu àmbit d'aplicació.

En compliment del Reglament UE 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de data 21/05/2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum s'incorpora enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a què podran recórrer els consumidors per resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia amb relació als serveis prestats en línia: http://ec.europa.eu/odr