Bankia ATM in PZA NOVA, 11 (Ciutadella de Menorca)