Cajero Bankia en PZA NOVA, 11 (Ciutadella de Menorca)