Reclamacions

Recorde que per a comunicar-nos alguna possible incidència en el servici, consultar-nos o suggerir-nos el que vosté desitge, pot seleccionar les opcions de Consultes i Incidències o Suggeriments.

Si considera que Bankia ha incomplit algun compromís legal o pactat documentalment amb vosté, li recordem el seu dret a presentar una reclamació a través dels següents mitjans:

 • En les nostres Oficines: estem a la vostra disposició per a resoldre, en primera instància, les vostres reclamacions.
 • Per telèfon: en el 900 10 30 50 i si telefona des de fora d'Espanya en el +34 916 024 680.
 • Per escrit: mitjançant una carta o l'imprés de reclamacions que trobareu en qualsevol de les nostres oficines. També pot Baixar l'imprés (PDF, 52 kB) i imprimir-ho, i, una vegada complimentat, depositar-ho en qualsevol de les nostres oficines o enviar-ho a la següent adreça (via correu ordinari, electrònic o fax):

  Bankia, SA
  Servei d'Atenció al Client
  Pº de la Castellana 259-A, planta 3a
  28046 Madrid
  Fax 91 379 22 95
  E electrònica: atencionalcliente@bankia.com
 • Per Internet: si vosté és usuari d'Oficina Internet de Bankia pot presentar la seva reclamació a través d'este canal. Prèviament caldrà que vos identifiqueu mitjançant la introducció de l'usuari i la clau d'accés.