Els seus suggeriments ens ajuden a millorar

Feu-nos arribar les vostres idees sobre nous serveis o com sobre millorar-ne els actuals.

Bankia posa a la vostra disposició tots els mitjans per tal que ens feu arribar els vostres suggeriments sobre aquells serveis que vos agradaria tenir o sobre com podríem millorar els que ja vos oferim. Escolliu el mitjà que vos resulte més convenient per a transmetre'ns les vostres idees.

á