Caixer Bankia en CL VICARI FRANCESC VALLCANERES (És Pont D'Inca)