Plans de pensions perfilats

Chico parlant pel mòbil. Plans perfilats

Què són?

Amb la combinació idònia d'actius en cada moment en funció del perfil de risc i de la situació dels mercats internacionals.

Dibuixe d'una taula d'estadístiques

Els components d'esta gamma són:

 • Bankia Caut

  Categoria

  Renda fixa mixta

  Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

  Inversió Inicial

  30

  Rendibilitat l'any *

  3,54

  *A 13/09/2019

  • 2019

   3,54

  • 2018

   -4,33

  • 2017

   0,63

  • 2016

   -0,78

  • 2015

   0,79

  • 2014

   0,58

  • 2013

   5,16

  • 2012

   2,42

  • 2011

   0,03

  • 2010

   -1,74

  • 2009

   5,79

  • 2008

   -4,42

  • 2007

   0,01

  • 2006

   0,74

  • 2005

   3,25

  • 2004

   2,46

  • 2003

   3,81

 • Bankia Moderat

  Categoria

  Renda fixa mixta

  Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

  Inversió Inicial

  30

  Rendibilitat l'any *

  4,56

  *A 13/09/2019

  • 2019

   4,56

  • 2018

   -4,34

  • 2017

   2,63

  • 2016

   0,22

  • 2015

   1,85

  • 2014

   2,23

  • 2013

   5,57

  • 2012

   3,8

  • 2011

   -1,99

  • 2010

   1,67

  • 2009

   6,13

  • 2008

   -9,68

  • 2007

   0,18

  • 2006

   2,03

  • 2005

   5,48

  • 2004

   3,75

  • 2003

   4,59

  • 2002

   -4,87

  • 2001

   -2,55

  • 2000

   -0,61

  • 1999

   3,83

  • 1998

   11,67

  • 1997

   12,17

  • 1996

   15,47

  • 1995

   12,83

  • 1994

   -2,68

  • 1993

   14,91

  • 1992

   8,78

  • 1991

   10,49

  • 1990

   11,23

  • 1989

   10,47

 • Bankia Flexible

  Categoria

  Renda variable mixta

  Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

  Inversió Inicial

  30

  Rendibilitat l'any *

  7,97

  *A 13/09/2019

  • 2019

   7,97

  • 2018

   -7,42

  • 2017

   4,71

  • 2016

   -0,34

  • 2015

   2,12

  • 2014

   1,97

  • 2013

   9,81

  • 2012

   7,66

  • 2011

   -6,3

  • 2010

   3,03

  • 2009

   10,57

  • 2008

   -23,6

  • 2007

   1,09

  • 2006

   5,51

  • 2005

   8,46

  • 2004

   2,95

  • 2003

   5,3

  • 2002

   -15,77

  • 2001

   -8,47

  • 2000

   -0,27

  • 1999

   5,83

 • Bankia Dinàmic

  Categoria

  Renda variable mixta

  Nivell de Risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Menor Risc

  Major Risc

  Inversió Inicial

  30

  Rendibilitat l'any *

  11,26

  *A 13/09/2019

  • 2019

   11,26

  • 2018

   -9,38

  • 2017

   6,99

  • 2016

   -0,1

  • 2015

   4,17

  • 2014

   2,02

  • 2013

   12,7

  • 2012

   7,8

  • 2011

   -8,08

  • 2010

   2,7

  • 2009

   19,17

  • 2008

   -32,84

  • 2007

   -0,59

  • 2006

   7,97

  • 2005

   10,85

  • 2004

   2,57

  • 2003

   6,82

  • 2002

   -23,66

  • 2001

   -14,44

  • 2000

   -2,25

  • 1999

   6,88

  • 1998

   26,57

Filosofia d'inversió

L'equip gestor selecciona, en funció de la situació econòmica en què ens trobem, els actius amb millors expectatives en cada moment per a cada perfil de risc. L'equip de gestió està format per professionals amb una experiència mitja superior a 10 anys i més de 4.800 milions d'euros baix gestió.

La gestió dinàmica i flexible de dos actius com renda fixa i renda variable, dels quals rendiments a llarg termini tendixen a compensar-se, aporta consistència i solidesa a les carteres.

Àmplia diversificació tant geogràfica com per tipus d'actiu, que resulta bàsica per reduir i controlar el risc.
Pot veure una Comparativa de plans de pensions perfilats (PDF, 470 kB) en este document.

Dades font interna a 31/12/2016. El document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP) es troba disponible al públic en www.bankiapensiones.es. Rendibilitats passades no garantixen resultats futurs.


* La volatilitat és una mesura estadística del grau de fluctuació de la rendibilitat en un període de temps. Major volatilitat suposa un més alt nivell de risc de l'actiu.
Indicador de Riscos Plans Perfilats: quantifica el perfil de risc del pla a través de la volatilitat històrica en els últims cinc anys.

Bankia n'és l'entitat dipositària i promotora. Bankia Pensiones és l'Entitat Gestora.

Descobrisca els avantatges fiscals d'estalviar amb plans de pensions

Chica morena amb carpeta anotant.

Catàleg complet de plans de pensions