Accés clients És client però no té claus?

Condicions de privacitat

Bankia, SA l'informa que les seues dades personals recollides en este formulari seran tractades i, si escau, incorporades a bases de dades baix la responsabilitat de Bankia, amb domicili social en carrer Pintor Sorolla, 8, 46002 València, i CIF A-14010342, amb la finalitat de gestionar la seua sol·licitud i posterior remissió dels informes als quals se subscriu. Les dades personals sol·licitades són obligatòries, per la qual cosa, si no es proporcionen, Bankia no podrà facilitar-li la informació sol·licitada. Vosté, titular de les dades, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que procedisquen, acreditant la seua identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com o a l'apartat de correus núm. 61076 de Madrid 28080, indicant "LOPD-derechos ARCO".