SICAV

Reunió. Sicavs
 • SICAVs de Retorne Absolut

Societats d'inversió de capital variable

Bankia Banca Privada li ajuda a triar el vehicle d'inversió que millor s'adapta al seu perfil i necessitats. Li assessorem sobre SICAV Espanyola i SICAV de Fons

 • SICAV de Fons

  Invertisca els seus actius en este tipus de societats d'inversió, amb l'assessorament que només Bankia Banca Privada pot oferir-li.

 • SICAV Espanyola

  Participar en una societat d'inversió pot ser una de les formes més rendibles d'invertir els seus actius, amb avantatges econòmics i fiscals.

Nostres SICAVs Institucionals de Retorne Absolut

Descobrisca nostres SICAVs i trobe, al costat del seu gestor de patrimoni, el vehicle d'inversió perfecte per a vosté

 • Lloriga Inversions 2015 SICAV

  De perfil més conservador, perseguix obtindre rendibilitats estables en el temps amb un estricte control de la volatilitat.

 • Inversions Financeres Badia, SICAV, SA

  De perfil més dinàmic, perseguix obtindre retorns atractius amb un risc limitat acord a les expectatives de rendibilitat.

 • Què és una SICAV?

  Una SICAV és una societat d'inversió, que pot invertir en nombrosos tipus d'actius en funció de la seua naturalesa, i amb una política d'inversió flexible i adaptada als objectius dels seus socis.

  Existixen diverses tipologies de SICAV, que pot consultar en la nostra pàgina SICAVS, pel que cal comptar amb un assessorament especialitzat per trobar l'estructura idònia.

 • Quins avantatges fiscals oferix una SICAV?

  Les SICAVS oferixen una avantatjosa fiscalitat a la pròpia societat en la gestió dels seus actius, i té un tractament específic per als socis, en funció la diferent tipologia de SICAV, que pot consultar en el nostre espai SICAVS.