Accés a clients

Bankia Banca Privada Moderado

 • Renda fixa mixta

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  21/10/2016

  -1,18

 • 2016

  -1,18

 • 2015

  1,78

  2014

 • 2,23

  • 2013

   7,01

  • 2012

   5,67

  • 2011

   -1,18

  • 2010

   3,21

  • 2009

   9,08

  • 2008

   -9,87

  • 2007

   1,25

  • 2006

   3,88

  • 2005

   7,81

  • 2004

   5,78

  • 2003

   6,79

  • Alertes de liquiditat

   El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

   Detalls del pla

  • Cartera del pla

   Informes del pla

Més informació

 • 16
 • Política d'inversió