SICAV

Reunió. Sicavs
 • SICAV de Retorn Absolut

Societats d'inversió de capital variable

Bankia Banca Privada l'ajuda a triar el vehicle d'inversió que millor s'adapta al seu perfil i necessitats. L'assessorem sobre SICAV Espanyola i SICAV de Fons

 • SICAV de Fons

  Invertisca els seus actius en este tipus de societats d'inversió, amb l'assessorament que només Bankia Banca Privada pot oferir-li.

 • SICAV Espanyola

  Participar en una societat d'inversió pot ser una de les formes més rendibles d'invertir els seus actius, amb avantatges econòmics i fiscals.

Les nostres SICAV Institucionals de Retorn Absolut

Descobrisca les nostres SICAV i trobe, al costat del seu gestor de patrimoni, el vehicle d'inversió perfecte per a vosté

 • Loriga Inversiones 2015 SICAV

  De perfil més conservador, perseguix obtindre rendibilitats estables en el temps amb un estricte control de la volatilitat.

 • Inversiones Financieras Badia, SICAV, SA

  De perfil més dinàmic, perseguix obtindre retorns atractius amb un risc limitat acord a les expectatives de rendibilitat.

 • Què és una SICAV?

  Una SICAV és una societat d'inversió, que pot invertir en nombrosos tipus d'actius en funció de la seua naturalesa, i amb una política d'inversió flexible i adaptada als objectius dels seus socis.

  Existixen diverses tipologies de SICAV, que pot consultar en la nostra pàgina SICAVS, per la qual cosa cal comptar amb un assessorament especialitzat per a trobar l'estructura idònia.

 • Quins avantatges fiscals oferix una SICAV?

  Les SICAVS oferixen una avantatjosa fiscalitat a la pròpia societat en la gestió dels seus actius, i tenen un tractament específic per als socis, en funció la diferent tipologia de SICAV, que pot consultar en el nostre espai SICAVS.