Planificació patrimonial i fiscal

Planificació patrimonial i fiscal

L'única dada en què coincidixen tots i cadascun dels nostres clients: obtindre la màxima rendibilitat financera i fiscal del seu patrimoni

Què és la planificació patrimonial i fiscal?

En Bankia Banca Privada posem a la seua disposició el nostre Departament d'Assessoria Juridicofiscal, que l'aconsellarà sobre com obtindre la major rendibilitat financerofiscal en les seues inversions.

 

El primer pas per a aconseguir este objectiu és fer un estudi personal de la seua situació economicopatrimonial, per a determinar les inversions que li puguen resultar més avantatjoses des del punt de vista fiscal.

 

Des del primer moment disfrutarà d'un servici continuat d'assessorament fiscal, imprescindible davant d'eventuals canvis de la seua situació patrimonial o variacions del seu perfil inversor, o davant de possibles modificacions legislatives que incidisquen en el règim fiscal existent.

 

Per a complir estes metes, el Departament d'Assessoria Juridicofiscal de Bankia Banca Privada li oferix diferents servicis.

 

 • Planificació fiscal de les seues inversions:estudis personalitzats de la seua situació per a ajudar-lo a optimitzar la rendibilitat financera-fiscal del seu patrimoni.
 • Constitució de vehicles d'inversió (SICAV i SICAV de fons): ens ocupem de fer tots els tràmits davant els organismes administratius (CNMV, SCLV, MAB, etc.)

El pot interessar...

 • El seu gestor de patrimoni

  Una persona altament qualificada, designada expressament per a assessorar-lo en la gestió del seu patrimoni.

 • Actualitat econòmica i financera

  Accedisca a la informació més actualitzada amb el Butlletí diari de mercats i el Butlletí setmanal economicofinancer.

 • Els fons d'inversió més interessants

  Posem a la seua disposició una àmplia gamma de fons amb què cobrir totes les seues necessitats d'inversió.