Planificació patrimonial i fiscal

Planificació patrimonial i fiscal

L'única dada en què coincidixen tots i cadascun dels nostres clients: obtindre la màxima rendibilitat financera fiscal del seu patrimoni

Què és la planificació patrimonial i fiscal?

A Bankia Banca Privada posem a la seua disposició el nostre Departament d'Assessoria Jurídic-fiscal, que li aconsellarà sobre com obtindre la major rendibilitat financer-fiscal en les seves inversions.

 

El primer pas per aconseguir este objectiu és fer un estudi personal de la seua situació econòmicopatrimonial, per tal de determinar les inversions que puguen resultar més avantatjoses per a vosté des del punt de vista fiscal.

 

Des del primer moment disfrutarà d'un servici continuat d'assessorament fiscal, alguna cosa imprescindible davant eventuals canvis de la seua situació patrimonial, variacions del seu perfil inversor o davant possibles modificacions legislatives que incidisquen en el règim fiscal existent.

 

Per complir estes fiques, el Departament d'Assessoria Jurídic-fiscal de Bankia Banca Privada li oferix diferents servicis.

 

 • Planificació fiscal de les seves inversions: estudis personalitzats de la seua situació per ajudar-li a optimitzar la rendibilitat financer-fiscal del seu patrimoni.
 • Constitució de vehicles d'inversió (SICAV i SICAV de fons): ens ocupem de fer tots els tràmits davant els organismes administratius (CNMV, SCLV, MAB, etc.)

Li pot interessar...

 • El seu gestor de patrimoni

  Una persona altament qualificada, designada expressament per assessorar-li en la gestió del seu patrimoni.

 • Actualitat econòmica i financera

  Accedisca a la informació més actualitzada amb el Butlletí diari de mercats i el Butlletí setmanal economicofinancer.

 • Els fons d'inversió més interessants

  Posem a la seua disposició una àmplia gamma de fons amb què cobrir totes les seves necessitats d'inversió.