Gestió de patrimoni

Empresari esperant en una sala. Patrimoni
  • Quant vol involucrar-se en la gestió del seu patrimoni?

En Bankia Banca Privada trobarà solucions totalment personalitzades i exclusives, perquè adaptem la nostra gestió a les seues necessitats i preferències

Mínima preocupació, màxima tranquil·litat. Vosté disfrute del seu patrimoni, que de rendibilitzar les seues inversions ja ens encarreguem nosaltres. Basant-se en els seus coneixements i experiència d'inversió, la seua situació financera, el seu perfil de risc i els seus objectius d'inversió, el seu gestor de patrimoni, junt amb especialistes en anàlisis, productes i fiscalitat, gestionarà la seua cartera per a oferir-li millors resultats.

Li oferim tres modalitats de servici perquè esculla la que encaixa amb vosté al 100%.

Reunió de quatre persones. Gestió de carteres

Gestió de carteres

Assessorament

Home i dona consultant un portàtil
Senyalant amb bolígraf. Intermediació

Intermediació

Home amb vestit. Gestor patrimoni

Amb un gestor de patrimoni a la seua disposició: un especialista en mercats per a poder complir les seues expectatives