Condicions de privacitat

Bankia, SA l'informa que les seues dades personals recollides en este formulari seran tractades i, si escau, incorporades a bases de dades baix la repsonsabilitat de Bankia, amb domicili social en carrer Pintor Sorolla, 8, 46002 València, i CIF A-14010342, amb la finalitat de poder gestionar la seua consulta i posterior comunicació amb vosté per a facilitar-li informació sobre la mateixa consulta. Les dades personals sol·licitades són obligatòries, per la qual cosa, si no es proporcionen, Bankia no podrà facilitar-li la informació sol·licitada.

Vosté, titular de les dades, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat que procedisquen, acreditant la seua identitat, en la direcció protecciondedatos@bankia.com, en l'Apartat de Correus núm. 61076 - Madrid 28080, ref. “Protecció de Dades” o en qualsevol oficina per escrit.