Condicions de privadesa

Bankia, SA li informa que les seves dades personals recollits en l'este formulari seran tractats i, si escau, incorporats a bases de dades sota la repsonsabilitat de Bankia, amb domicili social a calle Pintor Sorolla Nº8, 46002 València, i CIF A-14010342, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i posterior remissió del butlletí a què se subscriu. Les dades personals sol·licitats són obligatoris, pel que, de no facilitar-se, Bankia no podrà facilitar-li la informació sol·licitada. Vosté, titular de les dades, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que procedisquen, acreditant la seva identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com o a l'apartat de correus núm. 61076 Madrid 28080, indicant " LOPD-drets l'Arco”.