Comerç Exterior

Chica somrient mirant cap avall

Encara que estigues a l'altre costat del món, estem al teu costat

 

   • Compta amb els millors per arribar més lluny. Per disposició, experiència, servici i catàleg.
   • T'ajudem a eliminar les teues fronteres, en oferir-te suport operatiu i financer.
   • D'aquesta manera serà tan fàcil el comerç internacional com el nacional.

Bankia Go >Exportació

 • 1.Introducción

  Les empreses espanyoles s'han convertit en protagonistes principals del negoci
  internacional, participant activament en el flux de compra/venda mundial.

  Esta participació proporciona una nova via en la millora del seu balanç i reactiva
  l'economia nacional. El comerç exterior s'ha convertit en un dels grans
  impulsors econòmics, necessari i vital en el dia a dia i que servix per delimitar les
  posicions i relacions al món.

  Comprar a l'exterior, abaratix costos i aconseguix productes més competitius.

  mapa del món

  Vendre a l'exterior obri mercats i possibilitats, proporcionant una via d'escape,
  una solució, en cas de fre en les vendes interiors i una nova raó de ser per a les
  empreses espanyoles, cada vegada més internacionals per convicció i no per necessitat.

  El nostre propòsit amb esta publicació és, d'una banda, facilitar-los el seu procés de
  internacionalització posant en el seu coneixement el nostre ampli catàleg de productes
  i solucions financeres i, per un altre, posar-nos al seu servici per col·laborar activament
  en este procés.

  El primer criteri que podem utilitzar per abordar com acostar-nos a la seua problemàtica
  específica, és identificar quin és la seua posició en el Mercat Internacional:

  • Si l'empresa compra fora del mercat nacional, és importadora.
  • Si l'empresa ven fora del mercat nacional, és exportadora.

  La internacionalització, entenent-la com el procés d'obertura a nous mercats,
  és diferent per a cada empresa i respon a les seves necessitats. Es pot dir que no
  hi ha un procés estàndard comú, encara que sí existix un mateix patró quant a les
  dificultats a què enfrontar-se.

  Bankia posa a disposició de les empreses tots els servicis que puguen necessitar per minorar
  els riscos operatius, comercials, de canvi, etc. i disposa d'un ampli catàleg
  de productes i tota la seua experiència operativa, fruit d'anys de treball en el Comerç
  Exterior.

   

 • 2.Servicios d'informació i control que proporciona Bankia

  T'acompanyem durant tot el teu procés d'internacionalització, proporcionant-te
  solucions per aconseguir desenvolupar la teva activitat internacional sense incidències.

  Per exemple, per aconseguir minimitzar el risc latent en la recepció de la mercaderia en
  temps i forma, podem assessorar-te en l'elecció del mitjà de pagament més adequat a teus
  necessitats i al recordat amb el teu client.

  Disposem per a això, de les ferramentes necessàries per fer-te més fàcil el treball i tindre
  controlades les teues operacions en qualsevol moment.

  Disposem, també, de productes que et proporcionen plena agilitat operativa i et permeten
  tramitar les teues sol·licituds directament, fins el límit de la seua classificació, a través de nostra
  Bankia En línia Empreses.

  • 2.1.Disponibilidad i agilitat operativa

   Per fer qualsevol operació de Comerç Exterior que implique l'assumpció de risc per part de Bankia, necessites disposar d'una Línia de Comerç Exterior.

   LÍNIA DE COMERÇ EXTERIOR

   La Línia de Comerç Exterior és un únic contracte de risc per a la majoria d'operacions de Comerç Exterior. En este contracte s'establix un límit màxim de disposició de caràcter revolving, amb un termini de vigència (normalment 1 any) renovable tàcitament i els tipus d'operativa de risc que pots contractar:

   a) Crèdits documentaris d'importació.

   b) Avales.

   c) Confirming Internacional.

   d) Finançaments d'importació.

   e) Finançaments d'exportació.

   f) Compra vendes de divises a termini.

   T'interessa conéixer:

   1. La Línia de Comerç Exterior et proporciona agilitat operativa i reduïx costos i tràmits.

   2. La pòlissa es formalitza una sola vegada, sense ser necessària la seua renovació.

   3. Pots ser Multiempresa, permet diversos titulars i Multi-divisa, permet operar en les principals divises.

   4. Una vegada que disposes de la Línia de Comerç Exterior necessari a Bankia per a la tramitació de les operacions de risc, podràs operar de manera immediata, fins i tot per l'Oficina Internet Empreses, fins el límit de disponibilitat pactat.

    

   BANKIA EN LÍNIA EMPRESES

   Apostem firme i decididament per la banca electrònica i per facilitar les operacions als nostres clients perquè puguen operar còmoda i àgilment, controlant totes les seves transaccions de Comerç Exterior.

   Servicis i Operativa disponible a l'OIE:

   a) Línia Comerç Exterior:

   • Consulta de condicions, saldo i tipus d'operació admesos en la Línia.
   • Consulta disposicions de la Línia de Comerç Exterior (possibilitat d'exportar totes les disposicions a Excel per a millor control i gestió de venciments i operacions).
   • Consulta històrica de disposicions de la Línia de Comerç Exterior.

   b) Consultes Generals Operativa Menjax:

   • Històric d'Operacions Comex.
   • Consultes filtrades per operacions, incloent el detall específic de les mateixes.

   c) Servicis de Suport:

   • Bústia Línia Experta Comex.
   • Servici configuració Avisos Comex.

   d) Pagaments Internacionals:

   - Portal Pagaments Futurs, visió de totes les operacions del qual pagament s'estiga tramitant a través de Bankia.

   S'agrupen per tipus d'operació:

   • Crèdits documentaris d'importació.
   • Remeses documentals d'importació.
   • Remeses simples d'importació.
   • Confirming Internacional.

   Es pot consultar el detall de les operacions i del seu finançament.

   - Confirming Internacional:

   • Envie de fitxers.
   • Seguiment i Consulta d'Expediente.
   • Visualització de l'oferta enviada al proveïdor.
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud de finançament a venciment, aplicació de Compra vendes de divises a termini).

   - Crèdits documentaris d'Importació:

   • Sol·licitud d'Obertura.
   • Acceptació de documents (visualitzant els documents rebuts).
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud finançament, aplicació Compra vendes de divises a termini).
   • Consulta d'Expediente:
    • Missatgeria SWIFT (emesa i rebuda).
    • Documentació rebuda.
    • Comunicació de discrepàncies.
    • Liquidacions.

   - Remeses d'Importació:

   • Acceptació de documents (visualitzant els documents rebuts).
   • Entrega d'instruccions de pagament (sol·licitud finançament, aplicació Compra vendes de divises a termini).
   • Consulta d'Expediente:
    • Missatgeria SWIFT (emesa i rebuda).
    • Documentació rebuda.
    • Liquidacions.

   - Transferències:

   • Emissió de Transferència.
   • Sol·licitud de finançament, aplicació Compra vendes de divises a termini, etc.
   • Justificant de l'operació.
   • Envie de fitxers de Pagaments Internacionals.

   - Xecs:

   • Emissió xec bancari.
   • Sol·licitud de finançament, aplicació Compra vendes de divises a termini, etc.

   e) Cobraments Internacionals:

   - Portal Cobraments a Futur, visió de totes les operacions d'exportació del qual cobrament estiga gestionat per Bankia.

   S'agrupen per tipus d'operació:

   • Crèdits documentaris d'exportació.
   • Remeses documentals d'exportació.
   • Remeses simples d'exportació.
   • Remeses en Reposició d'exportació.
   • Cobraments electrònics.

   Es pot consultar el detall de les operacions i del seu finançament.

   - Crèdits documentaris d'Exportació.

   • Consulta d'Expediente:
    • Missatgeria SWIFT (emesa i rebuda).
    • Documentació presentada.
    • Liquidacions.

   - Remeses d'Exportació:

   • Consulta d'Expediente:
    • Missatgeria SWIFT (emesa i rebuda).
    • Documentació presentada.
    • Liquidacions.

   - Transferència rebuda:

   • Justificant.

   f) Sol·licitud de bitllets.

   g) Sol·licitud de Travellers.

   h) SWIFT for Corporates.

  • 2.2.Servicios gratuïts d'informació i control

   DELINEA EXPERTA COMEX

   El nostre Servici de Línia Experta Comex, facilita i agilitza la teva operativa de Comerç Exterior:

   • Proporcionant-te informació sobre els productes disponibles.
   • Informació sobre com instrumentar una operació.
   • Informació sobre les teues operacions en curs.
   • Resolent consultes tècniques sobre documents comercials, clàusules específiques, termes i condicions dels missatges SWIFT, etc.

   Es tracta d'un servici completament gratuït, que no requerix la firma de cap contracte, a través del qual, podràs contactar directament amb els tècnics especialistes del nostre departament de Suport de Comex i Avales, per via telefònica 902 636 616 o a través de la seua Bústia de l'Oficina Internet Empreses.

   A Bankia ens hem adaptat a les noves necessitats de les nostres empreses. Per fer-ho, facilitem que els nostres clients puguen actuar amb la màxima diligencia sobre les seves operacions.

   La nostra Bústia de Línia Experta Comex de l'Oficina Internet Empreses t'oferix un ampli ventall d'accions que facilitaran la tramitació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

   S'ha disposat un catàleg preestablit d'accions, amb missatges predefinits que agilitzaren les teues sol·licituds. Si el que requerixes no es troba en este catàleg, en qualsevol cas, sempre disposes de la possibilitat d'emetre un missatge lliure que s'adapte a qualsevol de les teues necessitats.

   A continuació trobaràs una relació de les accions amb missatges predefinits que disposes en el nostre OIE i la informació sobre si es requerix o no la teva firma electrònica:

    

    

    

   AVISOS COMEX

   D'altra banda, nostre Servici d'Avisos Comex et facilita la gestió de les teues operacions en informar-te puntualment sobre els fets més rellevants de la teva activitat internacional.

   Novament, t'oferim un servici gratuït que no requerix la firma de cap contracte.

   El servei s'activa automàticament en realitzar operacions de comerç internacional amb Bankia.

   Al llarg d'esta publicació, en parlar de l'operativa, anirem identificant algun dels avisos que rebràs de manera automàtica i que et serviran per controlar en qualsevol moment les teues operacions.

   Estes comunicacions les podràs rebre (a triar) a través de:

   • Bústia personal de l'Oficina Internet Empreses (activat per defecte).
   • SMS (pot indicar fins 3 telèfons mòbils destinataris).
   • Correu electrònic (pot definir fins 3 adreces de correu).

   Pots triar quins avisos vols rebre, el canal de recepció i fins i tot la franja horària de la recepció.

   Podràs disposar de tota la informació de les teues operacions de forma en línia.

    

   Catàleg d'Avisos

    

  • 2.3.Servicio de suport de Bankia en la principal àrea emergent

   OFICINA DE REPRESENTACIÓ EN SHANGHAI

   Un altre SERVICI DE SUPORT de què disposa Bankia, fora del seu catàleg de productes, i que representa un element diferenciador en la tramitació de les teues operacions amb origen o destí la Xina i la seua zona d'influència, és nostra Oficina de Representació a Xangai.

   La nostra Oficina de Representació fa un treball constant de done suport als nostres clients facilitant informació als seus clients o proveïdors i aclarint dubtes sobre la situació de les operacions. En definitiva, afavorint i facilitant les relacions comercials dels nostres clients.

   A més, proporciona suport i done suport als nostres clients en les fires i simposis internacionals celebrats a la Xina.

   Davant qualsevol necessitat en esta zona, no deixes de contactar amb la nostra Oficina de Representació.

   Apreciaràs els avantatge competitiu que et proporciona donar suport al teu negoci en la combinació de la nostra experiència i el personal espanyol i natiu que integra la nostra Oficina.

  • 2.4.Productos de Bankia que et proporcionen el control del risc de tipus de canvi

 • 3.Necesidades d'una empresa importadora

  En la nostra introducció, com a punt de partida, hem acordat establir com a criteri discriminador per acostar-nos a les teues necessitats, la teva posició en el mercat internacional.

  Independentment de si la teva empresa és Importadora o Exportadora, hauràs d'abordar la seua internacionalització amb l'objectiu de desenvolupar La teva activitat amb el menor nombre d'incidències possibles.

  Si ixes a l'exterior a comprar, possiblement et trobaràs amb un territori desconegut pel que fa a les seves lleis, idioma, moneda, costums, etc.

  És lògic que t'enfrontes a:

  • Certa Inseguretat:
   • Quant a la recepció de la mercaderia dins del termini establert i en la forma pertinent.
   • Quant al preu que cal pagar, dependent de les fluctuacions de la divisa.
   • Quant als terminis, enviaments, qualitat, etc.
  • Problemes de finançament.
  • Problemes de negociació.

  Bankia pot treballar amb tu para ajudar-te a resoldre qualsevol problema a què et pugues enfrontar.

  • 3.1.Control de Risc Comercial: La correcta elecció del mitjà de pagament

   Tipus de remeses

   Remesa simple: inclou només documents financers (lletres, xecs, pagarés). Els teus proveïdors presenten en gestió de cobrament aquells documents (xecs o pagarés) que els has lliurat com a pagament d'una mercaderia o servici, o presenten lletres o rebuts girats per ells al teu càrrec.

   Estos documents poden ser:

   • A la vista
   • A termini

   Remesa documental: inclou, a més de els documents financers, els documents comercials que normalment transmeten la propietat de la mercaderia (factures, documents de transporte, etc.).

   • Contra pagament: Bankia només li lliurarà els documents comercials contra el pagament dels mateixos.
   • Contra acceptació: Bankia et lliurarà els documents contra l'acceptació de l'efecte amb pagament ajornat, presentat pel teu proveïdor.
   • Contra l'emissió d'una garantia bancària.

   Es diferencia del crèdit documentari en què l'obligació del banc de l'importador (en el nostre exemple BANKIA), fora que es requerisca l'aval d'algun efecte, no va més enllà de seguir les instruccions rebudes del presentador. Es tracta d'una custòdia dels documents i de la realització del pagament quan hagen sigut lliurats.

   Com importador t'interessa saber que:

   • Si la remesa és documental, els documents solen evidenciar l'envie cert d'una mercaderia.
   • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres.
   • Quan el document financer que es rep en la remesa és una Lletra o Pagaré d'empresa, Bankia gestionarà el pagament de Timbres segons establix l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.
   • Este mitjà de pagament et permet marge de negociació amb els teus proveïdors si les remeses són amb pagament ajornat i documents financers avalats (es requerix tindre Línia de Comerç Exterior), ja que possibilita que Bankia puga fer-los una oferta de Forfaiting.
   • T'aporta protecció jurídica, ja que les remeses estan regulades per una normativa específica de la Cambra de Comerç Internacional (URC 522).

   Circuit Operatiu

   1. Els documents corresponents a la Remesa Documental d'Importació, documents financers o documents comercials amb les instruccions del cedent, es reben a Bankia a través d'un missatger/Courier.

   2. Bankia procedix a l'alta de l'operació de conformitat amb les instruccions rebudes del cedent i contacta amb tu avisant-te de la recepció d'una remesa a càrrec seu.

   En eixe moment rebràs un Avís COMEX, de conformitat amb els paràmetres definits per tu advertint-te d'esta circumstància. Amb les dades indicades en l'Avís pots consultar els documents rebuts en la remesa a través de nostra Oficina Internet Empreses.

   Podria fins i tot arribar a acceptar/rebutjar documents a través de la OIE i indicar les seves instruccions de pagament (aplicar Compra venda de divises a termini, sol·licitar finançament).

   Després de l'acceptació (física o telemàtica) rebràs un Avís COMEX informant-te que s'ha informat de l'acceptació al teu proveïdor.

   3. De conformitat amb les instruccions rebudes de la remesa (contra entrega de documents o contra acceptació a venciment) es procedirà a efectuar el pagament de la mateixa.

   Una vegada efectuat el pagament se t'enviarà novament un Avís COMEX perquè pugues informar al teu proveïdor en línia.

    

   TRANSFERÈNCIA EMESA

   La transferència és un mitjà de pagament simple basat en un criteri d'alta confiança entre les parts (importador i exportador), ja que no està lligat amb la documentació que acredita l'envie de la mercaderia o prestació del servici.

   Depenent de la confiança que l'Importador tinga en l'Exportador (o viceversa), o simplement perquè les condicions del mercat així l'exigixen, podem parlar de:

   • Pagament anterior a l'entrega de la mercaderia.
   • Pagament posterior a l'entrega de la mercaderia.

   Com importador t'interessa saber:

   • Total operativitat per Internet (Oficina Internet Empreses).
   • Pots enviar fons amb valor 0, 1 i 2 dies (transferències urgents vs transferències ordinàries).
   • Disposes de totes les cobertures de tipus de canvi (Compra venda de divises a termini, opcions, canvis de comptat).
   • Risc d'emissió de transferència prèvia i no recepció de mercaderia.
   • A través de l'OIE o SWIFT pot enviar un fitxer amb múltiples transferències Internacionals.
   • Possibilitat de sol·licitar el finançament del fitxer, requerint finançament d'importacions (en euros o divises).

   En cas d'utilitzar esta opció (envie de fitxer amb múltiples transferències), en el moment de la tramitació rebràs un Avís COMEX informant-te del càrrec en el teu compte de l'import del fitxer i la realització de les transferències incloses en ell.

   Circuit operatiu

   1. Sol·licites a Bankia emetre una transferència per l'import desitjat o fa directament la transferència a través de l'OIE.

   2. Bankia carrega en el teu compte l'import o s'inicia el finançament d'importacions ordenada.

   3. Envia per SWIFT al banc indicat una orde de pagament per l'import.

   4. El banc del beneficiari abona l'import a l'exportador.

    

   EMISSIÓ DE XECS EN COMERÇ INTERNACIONAL

   El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual com importador, autoritzes a una persona física o jurídica (el seu proveïdor/beneficiari) a retirar fons disponibles en la teva entitat financera (Bankia).

   El xec bancari és un document emés per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació del qual pagament es desitja cancel·lar.

   Com importador has de saber:

   • Pots emetre xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
   • Pot ser bancari o de talonari (xec personal).
   • En cas de requerir l'emissió d'un xec bancari, li aporta garantia al receptor sobre l'existència de saldo per al pagament del xec. Has de tindre en compte que el xec bancari té despeses.
   • La utilització de xecs personals implicarà l'alta d'una remesa simple d'importació quan el proveïdor gestione el seu cobrament.
   • Risc d'extravie o falsificació del xec.

   Circuit operatiu

   1. Fas una sol·licitud d'emissió de xec a Bankia per l'import desitjat.

   2. Bankia carrega en el teu compte l'import, al mateix temps que et lliura el xec per la quantitat indicada.

   3. Entregues el xec a l'exportador pel total de l'import degut. Arribat el moment en què l'exportador posseïsca el xec procedirà a lliurar-ho al seu banc perquè gestione el seu cobrament.

   4. Bankia pagarà al banc de l'exportador quan li presente el xec.

 • 4.Avales internacionals

  Un aval és un compromís bancari davant un tercer, que garantix la bona fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.

  En les teues relacions comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir-te l'emissió d'un aval que garantisca, per exemple, el pagament de teus compres, servicis, etc.

  Un aval és un producte flexible que s'adapta a qualsevol objecte o garantia (pagament mercaderia, compliment d'un servici, d'un contracte, devolució d'un pagament anticipat, etc).

  Si eres importador també pots beneficiar-te dels seus avantatges. Per exemple, pots sol·licitar als teus proveïdors que emeten al teu favor, qualsevol garantia que et retorne aquelles bestretes d'efectiu que t'hagen exigit i que, davant un incompliment, pugues reclamar la seua devolució.

  Si eres exportador necessitaràs recórrer a este producte, per exemple, quan licites en un concurs d'adjudicació a l'estranger, sol·licitant una garantia de tipus Bid Bond o Tendir Bond. Si finalment t'adjudiquen el concurs-projecte, se't requerirà l'emissió d'una Performance Bond.

  Els avales internacionals no són, per tant, un producte exclusiu per a importadors o exportadors, sinó un producte que s'adapta a qualsevol necessitat i que al beneficiari de l'aval li oferix la seguretat que el banc emissor respondrà davant la seua execució. Per això, és important estudiar la garantia rebuda: text, objecte, legislació, etc., incloent com a part fonamental en este estudi, la solvència del banc emissor.

  T'interessa saber en relació amb els avales:

  1. Bankia pot proporcionar-te un ampli i expert assessorament que facilite les teues operacions.

  2. Moltes vegades, la normativa del país exigix que la garantia estiga emesa per un banc local que, al seu torn, exigix la contragarantia d'un banc de primer línia al país del sol·licitant. Bankia disposa d'una àmplia xàrcia de corresponsals, que ens fa possible donar una àmplia cobertura als nostres clients.

  3. Màxima agilitat operativa en la tramitació.

  4. Bankia disposa de models estàndard de garanties internacionals, aconseguint la màxima agilitat operativa. Els textos de garanties que no es corresponguen amb estos models, seran validats per la nostra Assessoria Jurídica.

  5. Les garanties internacionals poden estar regulades per diferents normatives de la Cambra de Comerç Internacional:

  • URDG758: Regles Uniformes Relatives a Garanties a Primer Requeriment.

  Per a Stand by:

  • ISP98: International Standby Practice.
  • UCP 600: Regles i Usos Uniformes per a Crèdits Documentaris.

  6. Des de l'OIE, a través de la nostra Bústia de Línia Experta, pots plantejar qualsevol consulta o sol·licitar qualsevol acció relativa a teus avales internacionals.

  En relació amb els Avales Emesos:

  7. Per ordenar a Bankia l'emissió d'avales necessites disposar de Línia de Comerç Exterior.

  8. A través del nostre OIE tens accés a l'expediente documental de cada aval internacional que hages ordenat emetre, accedint a les principals dades de l'Aval i fins i tot podent consultar el missatge emés.

  9. En el moment de l'emissió de l'aval sol·licitat, rebràs un Avís Comex Informant-te de l'emissió.

  En relació amb els Avales Rebuts:

  10. Per rebre avales al teu favor no és necessari que disposes de Línia de Comerç Exterior.

   

  TIPUS D'AVALES

  A. Pel compromís adquirit

  • Garanties a Primer Requeriment i Stand By Letter of Credit (SBLC): són les més habituals. El beneficiari pot executar la garantia certificant el seu incompliment independentment del contracte de compravenda i sense necessitat de presentar prova alguna. És possible que en el text de l'aval es determine que este certificat ha d'anar acompanyat d'algun document concret, però no és necessari provar que s'ha incomplit el contracte.
  • Garanties contractuals: garanties del compliment de determinades obligacions, que se n'han recordat en el contracte de compravenda entre exportador i importador, i s'executaran en el moment del seu incompliment davant la presentació de proves en el banc pagador. Este tipus de garanties no són molt habituals en el Comerç Internacional degut a la complexitat per executar.

  B. Per l'objecte

  Per a Exportadors:

  • Garantia de Licitació / Tendir Guarantee (o Bid Bond): este tipus d'avales són necessaris per presentar-se a licitacions internacionals, pel que solen sol·licitar-ho les empreses que estan participant en projectes internacionals exportant els seus servicis o mercaderies. Garantix l'obligació de complir les condicions de la licitació i que l'empresa licitadora serà capaç de desenvolupar l'obra o servici en cas de ser adjudicada.
  • Garantia de Pagament Anticipat / Advance Payment Guarantee: este tipus d'avales són sol·licitats per empreses exportadores que reben un pagament a la bestreta. Garantixen l'obligació de tornar el pagament anticipat en cas de no desenvolupar-se correctament l'obra, o l'entrega del bé, o la prestació del servici per part de l'exportador.
  • Garantia de Compliment / Performance Guarantee: este tipus d'avales són requerits a les empreses que requerixen un període de temps per fabricar i exportar els seus béns o servicis.

  Garantixen la bona execució del contracte per part de l'exportador.

  • Garantia de Retenció de Pagament / Retention Money Guarantee: este tipus d'avales es necessiten per alliberar una quantitat del preu que per contracte queda retinguda fins que es comprove el correcte funcionament del bé o servici objecte de la compravenda. Garantix les obligacions de qualitat del venedor una vegada lliurat el bé o servici objecte del contracte.
  • Garantia de Qualitat / Warranty Guarantee: garantix la qualitat del producte una vegada lliurat al comprador.

  Per a Importadors:

  • Garantia Comercial de Pagament / Payment Guarantee: este tipus d'avales són sol·licitats per empreses amb activitat importadora que necessiten aportar garanties de pagament als seus proveïdors.

  Garantixen l'obligació de pagament de l'importador (comprador) en contractes de subministrament.

  Financeres:

  • Garantia Financera / Credit Facilitity Guarantee: garantixen les obligacions de pagament que una empresa adquirix enfront d'una entitat financera que li ha concedit un préstec o crèdit.

 • 5.Facilidades per al finançament d'importació que proporciona Bankia

  Segurament una de les teves més grans necessitats siga la d'obtindre finançament per a les teues operacions.

  Bankia disposa d'un ampli catàleg de productes que poden facilitar el bon desenvolupament del teu negoci internacional:

  • Proporcionant-te finançament per al pagament de les teues importacions.
  • Proporcionant-se-la als teus proveïdors per facilitar-te la negociació de millors condicions.

  • 5.1.Financiación directa a la teva empresa

   FINANÇAMENT D'IMPORTACIÓ

   La Finançament d'Importació consistix en l'ajornament, que et concedix Bankia, del pagament de teus compres de béns o servicis a l'exterior.

   Este tipus de finançament s'inicia en el moment del pagament al teu proveïdor de l'operació subjacent.

   Es poden finançar operacions a pagament diferit, aconseguint d'eixa manera una pròrroga addicional al finançament concedida pel teu proveïdor.

   Com Importador t'interessa saber:

   • Has de tindre concedida una Línia de Comerç Exterior que incloga esta operativa.
   • Pots sol·licitar finançament tant en euros com en les principals divises.
   • Pots sol·licitar finançament de qualsevol mitjà de pagament internacional (xecs, transferències, remeses, crèdits documentaris i Confirming Internacional).
   • Pots utilitzar cobertures de tipus de canvi (Compra venda de divises a termini, opcions) en la seua obertura o a venciment.
   • Pots cancel·lar anticipadament o prorrogar el finançament fins el termini màxim permés en la Línia de Comerç Exterior.
   • Set dies abans del venciment del finançament rebrà un Avís Comex informant-li, perquè puga organitzar la seua tresoreria.

   Circuit operatiu

   1. Arribat el moment del pagament de qualsevol de les teues importacions pots ordenar a Bankia el finançament del mateix:

   a) Finançament dels teus Crèdits Documentaris:

   Pots sol·licitar el finançament del pagament del teu crèdit documentari en qualsevol moment de la vida del mateix, i.i. des del mateix moment de l'emissió, fins el moment del pagament de les utilitzacions del crèdit documentari.

   • Sol·licitud de finançament en l'obertura: en el moment de sol·licitar l'emissió del crèdit documentari pots indicar en les teues instruccions que desitges finançar el pagament. En eixe moment pots indicar el termini i la divisa d'este finançament. En nostre expediente de Bankia quedarà registrada esta sol·licitud per finançar el pagament al venciment de cada utilització.
   • Sol·licitud de finançament en la recepció de documents: en notificar la rebuda de documents, o en el moment d'acceptació de discrepàncies pots lliurar a Bankia les teues instruccions de finançament, indicant la divisa i el termini de la mateixa. Estes instruccions pots fer-nos-les arribar directament en la teva oficina o a través del nostre OIE.
   • Sol·licitud de finançament en el moment del pagament: Bankia t'avisarà set dies abans mitjançant un Avís Comex del venciment per a pagament d'una utilització del teu crèdit documentari. En eixe moment podràs lliurar les teues instruccions de finançament a l'oficina o a través de l'OIE.

   Per a totes aquelles operacions en divisa diferent d'euro, des de Bankia se t'enviarà un correu a la teva direcció adreça electrònica informant-te del pagament, de la data de valor i requerint-te que ens indiques les teues instruccions específiques de càrrec. Si desitjares sol·licitar el finançament podries respondre a eixa adreça electrònica indicant el termini i la divisa de la mateixa.

   b) Finançament de les teues Remeses d'Importació:

   • Sol·licitud de finançament en la recepció de la remesa: en el moment de recepció de la remesa reps un Avís Comex informant-te. Amb les dades de l'avís pots consultar la documentació en el nostre OIE i, si el desitges, donar la teva conformitat al pagament indicant-nos les instruccions de finançament.
   • Sol·licitud de finançament en el venciment de remeses amb pagament diferit i divisa diferent d'euro: arribat el venciment de remeses amb pagament diferit, des de Bankia se t'enviarà un correu informant-li del pagament, de la data de valor i requerint-te que ens indique les teues instruccions específiques de càrrec. Si desitjares sol·licitar el finançament hauràs d'indicar-nos el termini i la divisa de la mateixa.

   c) Finançament de les teues Transferències:

   • Transferència des de l'oficina: en el moment de la sol·licitud de transferència pots indicar al teu gestor de Bankia les teues instruccions de finançament. Hauràs d'indicar sempre el termini i la divisa del finançament.
   • Transferència des de l'OIE: a través de l'Oficina Internet Empreses pots emetre directament una transferència i sol·licitar finançament.

   d) Finançament dels teus Xecs:

   Podràs finançar els teus xecs. Hauràs d'indicar, com sempre, la divisa i l'import del finançament.

  • 5.2.Financiación als teus proveïdors

   FORFAITING D'IMPORTACIÓ

   El Forfaiting Internacional és un producte financer mitjançant el qual Bankia compra, al descompte i sense recurs, crèdits comercials pagadors a termini, que el teu proveïdor té enfront de tu, del qual pagament estiga instrumentat en documents financers amb pagament ajornat (pagarés, lletres de canvi, crèdits documentaris, factures, promissory notes, etc).

   Com importador t'interessa conéixer que:

   • L'oferta de Forfaiting de Bankia als teus proveïdors et permet negociar millors condicions de pagament, ampliant els terminis.
   • No requerix la firma de cap contracte per part teua.
   • No suportes cap cost per l'operació.
   • Millores la teva imatge de solvència davant els teus proveïdors, oferint-los solucions de finançament.
   • El teu proveïdor elimina els riscos de crèdit (canvia crèdits a cobrar per cobrament al comptat), de país i de tipus de canvi.
   • Al ser sense recurs el teu proveïdor evita consumir les seves pròpies línies de risc amb els seus bancs.

   Circuit operatiu

   Pot beneficiar-te de l'oferta financera que Bankia pot fer als teus proveïdors per anticipar-los sense recurs les seves operacions.

   Bankia pot ajudar-te a aconseguir millors terminis de pagament als teus proveïdors si, en el moment de la negociació, inclous les condicions de la teva oferta d'anticipe sense recurs.

   Sol·licita'ns que t'informem de les condicions a aplicar en funció de les característiques de l'operació. Estes condicions seran les que hauràs de traslladar al teu proveïdor, indicant-li que beneficiar-se d'elles és tan senzill com confirmar-li a Bankia que les accepta.

    

   FORFAITING DE CRÈDITS DOCUMENTARIS EMESOS PER BANKIA

   Circuit operatiu

   1. En els teus crèdits documentaris d'importació amb pagament ajornat Bankia oferirà al teu proveïdor la possibilitat de cobrar quan este documents conformes.

   2. Si el teu proveïdor està interessat haurà d'indicar al seu banc la seua conformitat al pagament anticipat en les condicions ofertes.

   3. Després de rebre la conformitat del banc del teu proveïdor Bankia emetrà el pagament al teu proveïdor.

   4. El crèdit documentari seguirà el seu procés normal i, al venciment de la utilització, Bankia farà el càrrec en el seu compte de conformitat amb les teues instruccions de pagament o iniciarà el finançament d'importacions (si així l'hagueres sol·licitat).

    

   FORFAITING DELS TEUS DOCUMENTS FINANCERS AVALATS PER BANKIA

   Circuit operatiu

   1. Bankia contactarà amb el lliurador per oferir-li el Forfaiting.

   2. Si el lliurador accepta el Forfaiting s'anticiparan els fons descomptant els interessos i comissions de conformitat amb les condicions pactades.

   3. A venciment se't carregarà l'import avalat, o s'iniciarà el finançament d'importacions (si així l'hagueres sol·licitat).

 • 6.Necesidades d'una empresa exportadora

  Si eres exportador, Bankia posa a la teva disposició el següents servicis:

  • Servici de Línia Experta Comex.
  • Servici d'Avisos Comex.
  • Oficina Internet Empreses.
  • Oficina de Representació en Shanghai.
  • Cobertura de Tipus de Canvi (control risc de canvi).
  • Línia de Comerç Exterior (necessària per a bestretes d'exportació amb recurs: Pre i Postfinançament,
  • ICO Exportadors, Finançament d'Exportació Certificats CESCE).

  Els riscos assumits per un exportador són similars als d'un importador (risc de crèdit, risc de canvi, risc operatiu, etc.). Tanmateix, un exportador, a més, assumix el risc polític o risc país.

  Bankia disposa dels productes i servicis necessaris per minorar els riscos inherents a les operacions internacionals, a més d'una àmplia xàrcia de bancs corresponsals classificats, amb risc concedit, per garantir i confirmar els avales i crèdits documentaris emesos per ells a favor dels nostres clients.

  Per minorar els teus riscos, apliquem els majors mitigantes de risc possibles:

  • Col·laborant amb companyies d'assegurança de crèdit, públiques (CESCE) i privades.
  • Utilitzant les Línies de Mediació ICO per a la internacionalització.
  • Utilitzant les nostres línies de risc amb bancs estrangers.
  • Cercant contrapartides per a la compra dels crèdits dels nostres clients.

  Com en el cas d'importació, l'elecció correcta del mitjà de pagament facilitarà que la teva venda arribe a terme correctament, rebent dins del termini establert i en la forma pertinent l'import recordat amb el teu client.

  • 6.1.Control del Risc Comercial: La correcta elecció del mitjà de pagament

   En exportació s'utilitzen els següents mitjans de pagament:

   1. Crèdit documentari (d'exportació).

   2. Remesa (d'exportació).

   3. Transferència (rebuda).

   4. Xec (rebut).

   Com en qualsevol transacció comercial és molt important la firma d'un contracte amb el teu client que reculla tots els termes del teu acord. Ten en compte que, malgrat que tries un mitjà de pagament subjecte a una normativa específica de la CCI (per exemple, els UCP 600 per a crèdits documentaris, les URC 522 per a remeses, etc), comercies amb un país que té una legislació diferent, possiblement un idioma diferent, una moneda diferent, uns costums diferents, etc.

   CRÈDIT DOCUMENTARI D'EXPORTACIÓ

   El crèdit documentari és el mitjà de pagament més segur per a un exportador ja que li garantix que, si complixes amb els seus termes i condicions i presentes la documentació dins del termini establert i en la forma pertinent en el lloc que et requerisca el crèdit documentari, el banc emissor té el compromís irrevocable de fer front al pagament al venciment recordat (vista o diferit).

   Tens la possibilitat d'afegir a la garantia del banc emissor la garantia de Bankia, indicant-li al teu client que sol·licite al seu banc l'emissió del seu crèdit amb instruccions de confirmació.

   Bankia després de l'estudi del risc de l'operació, de la qualitat creditícia del banc emissor i de la disponibilitat de les seves línies de risc, decidirà afegir o no la seua confirmació, notificant urgentment la seua decisió tant a tu menge al banc emissor, complint amb les obligacions que li imposen els UCP 600.

   És important que, en el moment de la notificació del crèdit, revises tots els termes i condicions per comprovar que són els recordats i que pots complir-los. La seua garantia de cobrament depén de la presentació conforme dels documents requerits en el crèdit documentari. Ten sempre esta que el crèdit documentari paga documents, no mercaderia.

   Com exportador t'interessa saber que:

   • Pel seu caràcter ‘irrevocable’ elimina el risc de resolució de contracte per part del comprador.
   • T'assegura que, si presentes documents conformes, rebràs el seu cobrament en la data estipulada, eliminant d'eixa manera el risc comercial.
   • Et permet concedir al teu client finançament endarrerint la data de pagament. Bankia et pot comprar anticipadament i sense recurs el teu dret de cobrament (Forfaiting sobre crèdits documentaris d'exportació).
   • T'aporta protecció jurídica, ja que els crèdits estan regulats per una normativa específica internacional de la CCI (UCP600).
   • T'aporta tranquil·litat ja que els documents, prèviament a seu envie, són revisats per experts de Bankia que et podran ajudar a evitar discrepàncies.
   • Si confirmes el crèdit, elimines el risc polític o risc país.
   • Si contractes una Compra venda de divises a termini, elimines el risc de tipus de canvi.

   Circuit Operatiu

   1. Després de l'acord amb el teu proveïdor en l'elecció del crèdit documentari com a mitjà de pagament, has d'indicar-li al teu client que instruïsca al seu banc perquè emeta este crèdit a través de Bankia (SWIFT Code: CAHMESMMXXX).

   2. Una vegada rebut el crèdit documentari a Bankia es procedirà a l'alta i estudi de l'operació per ratificar la validesa de la mateixa (el crèdit s'ha rebut pels canals adequats – SWIFT autentificat, no hi ha incoherència entre els termes, etc).

   3. Després de la verificació, Bankia et notifica el crèdit documentari i contacta amb el banc emissor mitjançant SWIFT per notificar la rebuda del crèdit documentari, indicant-li la nostra referència, informant-li que se t'ha notificat el MT700 i requerint-li aclariment dels punts que haja trobat problemàtics.

   En el moment de la gestió de l'alta del crèdit documentari, rebràs un Avís Comex informant-te de la recepció d'esta operació al teu favor.

   4. Podràs consultar a l'OIE tot el relatiu a este crèdit documentari d'exportació: missatges, utilitzacions, liquidacions, etc.

   5. Has de revisar que el crèdit reflectisca tots els termes i condicions recordats amb el teu client. Així mateix, has de verificar que pots complir tots els requeriments del crèdit documentari i que podràs presentar els documents lliures de discrepàncies, per obtindre el cobrament en virtut de la garantia del banc emissor.

   6. Des del mateix moment de la recepció del crèdit documentari a Bankia, pots sol·licitar un prefinançament d'exportació que t'ajude a tindre liquiditat per fer l'exportació. En este cas, és necessari que tingues Línea de Comerç Exterior amb esta operativa inclosa.

   7. Si el crèdit requerix confirmació de Bankia, el nostre departament de Banca de Corresponsals estudiarà la viabilitat i et notificarà, juntament amb el banc emissor, la seua disposició o no a afegir esta confirmació.

   8. Has d'elaborar, dins del termini establert i en la forma pertinent, tota la documentació que et requerix el crèdit documentari. En qualsevol moment, pots adreçar-se al nostre Servici de Línia Experta COMEX que t'ajudarà a resoldre tots els teus dubtes i podràs revisar els esborranys dels teus documents per minimitzar el risc que tinguen discrepàncies.

   9. En el moment de la presentació, pots sol·licitar una post-finançament d'exportació. Per fer-ho, hauràs de disposar d'una Línia de Comerç Exterior amb esta operativa habilitada.

   10. Per a crèdits documentaris d'exportació confirmats per Bankia, o si el banc emissor és acceptable per a Bankia, et podem oferir finançament sense recurs mitjançant el Forfaiting sobre Crèdits Documentaris d'Exportació.

   11. Quan faces la presentació oficial a Bankia dels documents, estos seran revisats pels nostres experts que t'informaran del resultat de la seua revisió.

   • Si els documents són conformes, Bankia procedirà a l'envie dels documents al banc emissor, informant-li via SWIFT i requerint-li el cobrament si el pagament és a la vista o avisant-li que a venciment haurà d'abonar l'import de la utilització del crèdit.
   • Si els documents no són conformes, Bankia li notificarà les discrepàncies detectades i decidiràs modificar la documentació o instruir a Bankia perquè envie la documentació malgrat les discrepàncies.

   En el moment de l'envie rebràs un Avís COMEX informant-te del nombre de Courier a través del qual viatja la documentació.

   12. Quan els documents arriben al banc emissor este revisarà la documentació per determinar si és conforme. Si no la considera conforme, d'acord amb els UCP 600 haurà d'enviar a Bankia una missatge SWIFT (abans dels 5 dies feiners des de la seua recepció), notificant les discrepàncies exactes detectades i com procedirà amb la documentació.

   Segons l'article 16 ha d'especificar en el missatge si:

   • Manté els documents a l'espera de les instruccions de Bankia.
   • Manté els documents a l'espera d'instruccions de l'ordenant.
   • Procedix per retornar a Bankia la documentació.
   • Actua de conformitat amb les instruccions prèvies rebudes des de Bankia.

   13. Els tècnics de Bankia analitzaran les discrepàncies i, en cas de no estar conformes, les rebatran, amb l'objectiu d'aconseguir el compromís de pagament de l'emissor.

   14. Bankia farà el seguiment complet de l'operació, comprovant que es rep el cobrament dins del termini establert i en la forma pertinent o que es rep la SWIFT de confirmació de pagament a venciment.

   15. En el moment en què es reba la conformitat al cobrament rebràs un Avís Comex informant-te de l'import acceptat i la data de cobrament.

   16. En el venciment Bankia abonarà el cobrament rebut en el compte que desitges, cancel·lant el finançament existent si la hi haguera.

   Rebràs un Avís Comex informant-te de l'abone.

    

   REMESA D'EXPORTACIÓ

   Quan tingues més confiança amb els teus clients podrà triar com a mitjà de pagament la remesa (simple o documental). Hauràs de valorar el nivell de la teva confiança per triar una opció o una altra.

   La remesa simple d'exportació consistix en la gestió de cobrament de documents financers (lletres, rebuts, pagarés, xecs, promissory notes). Fora que l'efecte este avalat, el banc de l'importador no assumix cap compromís de pagament.

   Amb esta premissa de no obligació de pagament d'una entitat financera, l'elecció per part teua de la remesa simple ha d'estar fonamentada en la confiança, l'experiència prèvia i el coneixement del client.

   La remesa documental contra pagament, almenys, t'aporta la seguretat que la documentació necessària per obtindre la mercaderia viatja dins del circuit bancari i que esta no serà lliurada al comprador llevat que prèviament s'efectue el pagament.

   Si, en virtut de la confiança que tens amb el teu client, decidixes utilitzar una remesa documental contra acceptació, diferint el pagament a un termini, l'obligació de l'entitat receptora serà exclusivament la de recollir la firma del teu client en el document d'acceptació. Lliurarà els documents després de complir este requisit i en arribar el venciment procedirà a carregar al comprador. Si hi ha saldo, t'enviarà els fons de conformitat amb les nostres instruccions. Si no hi ha saldo, no efectuarà el càrrec i no remetrà els fons.

   Si necessites major garantia, pots sol·licitar que els documents siguen lliurats només contra acceptació i aval bancari. Si el banc que efectua l'aval és acceptable per a Bankia, li podrem oferir finançament sense recurs mitjançant el Forfaiting d'exportació.

   Com exportador t'interessa:

   • Si la remesa és documental contra pagament, els documents que transmeten la propietat de la mercaderia s'inclouen en el circuit bancari i no seran lliurats al teu client fora que es produïsca el pagament.
   • No es fa revisió de documents per part dels tècnics experts de les entitats financeres, pel que no es formularan discrepàncies. Però si el comprador no vol els documents, els pot rebutjar.
   • Si l'opció de pagament triada és una remesa simple, mitigarà el risc d'impagament si el document financer està avalat per l'entitat financera.
   • Si disposes de documents financers avalats amb pagament diferit, Bankia podria comprar-te'ls sense recurs, en funció de la qualitat creditícia del banc i de la disponibilitat de les seves línies de risc, mitjançant el Forfaiting d'exportació.
   • T'aporta protecció jurídica, ja que les remeses estan regulades per una normativa específica de la Cambra de Comerç Internacional (URC 522).

   Circuit operatiu

   1. Una vegada que tingues elaborats els documents, els presentes al teu gestor de Bankia, juntament amb les instruccions que s'han d'incloure en la nostra carta remesa perquè complisca el banc del teu client, del qual nom i direcció també has de proporcionar-nos per evitar incidències.

   Bankia disposa d'un model de notificació, però no és imprescindible la seua utilització sempre que s'indiquen totes les dades necessàries per a la tramitació correcta de la remesa.

   2. Després de l'entrega de la documentació i les instruccions Bankia et tornarà un document de Justificant de Recepció que incorporarà totes les condicions de la remesa. Hauràs de revisar en eixe moment que totes les dades són correctes.

   3. Bankia dóna l'alta de l'expediente en el seu sistema i procedix a l'envie de documents al banc i la direcció indicats.

   En el moment de l'envie de documents, rebràs, per al teu control i seguiment, un Avís COMEX informant-te del nombre de courier a través del qual s'ha enviat la documentació.

   Podràs consultar a l'OIE tot el relatiu a la teva operació d'exportació: missatges, utilitzacions, liquidacions, etc.

   4. Bankia fa el seguiment i control de les operacions, reclamant l'import de la remesa en el venciment que corresponga.

   Al moment que es reba l'acceptació de la remesa, rebràs un Avís Comex informant-te d'esta acceptació.

   Una vegada rebut el reemborsament, se t'abonarà en el compte que hages especificat, complint les instruccions que hages pogut donar i cancel·lant la post-finançament que poguera existir relacionada amb esta operació.

   En eixe moment rebràs un Avís Comex informant-te de l'abone.

    

   TRANSFERÈNCIA REBUDA

   Ja hem indicat que la transferència és un mitjà de pagament simple basat en un criteri d'alta confiança entre les parts (importador i exportador).

   Depenent de la confiança que l'Importador tinga en l'Exportador (o viceversa), o simplement perquè les condicions del mercat així l'exigixen, podem parlar de:

   • Pagament anterior a l'entrega de la mercaderia.
   • Pagament Posterior a l'entrega de la mercaderia.

   Com exportador hauràs de controlar que lliures la mercaderia al teu client quan tingues suficients garanties de rebre el cobrament. Si no tens suficient confiança en l'importador, hauràs d'intentar enviar la mercaderia després de rebre els fons.

   Si la relació amb el teu client ja és de confiança hauràs de valorar quin risc assumixes si entregues la mercaderia prèviament a rebre el cobrament.

   En cas que concedisques al teu client un ajornament en el pagament, Bankia pot oferir-te postfinançar to venda, amb càrrec a la teva Línia de Comerç Exterior o fins i tot, estudiar la possibilitat d'anticipar-te sense recurs l'import de la teva venda. En este cas, hauran d'existir en l'operació les suficients garanties per a Bankia que possibiliten que l'operació arribe a bon fi. Per exemple, si tens contractada la Pòlissa Màster Ore de CESCE, podria instruir a esta entitat a què emeta un Títol de Liquiditat a favor de BANKIA (Factoring sense recurs de Títols CESCE).

   O, en cas que Bankia puga classificar el risc dels teus clients, pots sol·licitar una línia de Factoring Internacional.

   Com exportador t'interessa:

   • Alta mecanització en el tractament d'operacions rebudes de l'exterior. Si la transferència rebuda té totes les dades identificatives correctes, l'abone en el teu compte és automàtic.
   • Disposes de totes les cobertures de tipus de canvi (Compra venda de divises a termini, opcions, etc.).
   • Risc d'entrega de mercaderia prèvia a la transferència i no recepció dels fons.
   • Pots controlar els moviments registrats en qualsevol dels seus comptes en el nostre OIE.

   Circuit operatiu

   1. Hauràs d'indicar al teu client les dades correctes del compte en què desitges rebre el cobrament de la teva exportació (codi SWIFT de Bankia: CAHMESMM, codi IBAN del teu compte, etc).

   A l'OIE podràs imprimir etiquetes amb les teues dades de cobrament: Codi BIC de Bankia i el teu compte en format IBAN per enganxar-les en teus factures.

   2. El banc del teu client, procedirà a transferir els fons al teu favor.

   3. Si Bankia rep la transferència amb les dades correctes l'abone en el teu compte és automàtic.

   4. Podràs controlar si s'escau l'abone en la data que t'haja indicat el teu client a través de la OIE.

    

   INGRÉS DE XECS I PAGARÉS EN COMERÇ INTERNACIONAL

   El xec és un mitjà de pagament a la vista pel qual, com a exportador, reps el cobrament d'una transacció comercial o una prestació de servicis.

   Un pagaré és un títol negociable, en què una part (l'emissor) fa una promesa incondicional per escrit de pagar una suma determinada de diners a una altra (el beneficiari), en un futur fix.

   En el cas de pagarés bancaris, al contrari que amb els xecs, no significa necessàriament que estiga d'alguna forma emés o garantit per un banc, sinó que el document utilitzat és imprés per l'entitat, incloent també el número de compte bancari a través del que es farà el pagament, cosa que facilitarà el posterior cobrament i donarà millors possibilitats de descompte al document.

   Si utilitzes este mitjà de cobrament (ingrés de xecs o pagarés), hauràs de tindre plena confiança en el teu client. En qualsevol cas, tin en compte que un xec bancari et proporciona més seguretat que un xec personal.

   El xec bancari és un document emés per una entitat bancària d'un país, a petició del seu client importador, a favor de l'exportador de l'operació del qual pagament es desitja cancel·lar.

   Com a exportador has de saber:

   • Bankia pot compensar xecs o pagarés en qualsevol divisa cotitzable.
   • La recepció d'un xec al teu favor, no et garantix el cobrament.
   • Risc d'entrega de la mercaderia i no compensació del xec.

   Circuit operatiu

   1. El teu client/importador t'envia el xec o pagaré com a pagament de la teva mercaderia o servici.

   2. Ordenes a Bankia la compensació d'este xec o pagaré.

   L'ingrés en el teu compte no es podrà disposar fins que passen els dies aplicables de retenció. Si no tens suficient confiança en la validesa del xec, remet-ho en gestió de cobrament (Remesa Simple d'Exportació).

   3. Una vegada passats els dies de retenció podràs disposar dels diners encara que, posteriorment, es podria rebre el xec tornat.

    

   CÀRRECS SEPA

   Substituint als antics càrrecs per domiciliació (rebuts), els Càrrecs SEPA són un sistema de cobraments i pagaments comú per a tots els estats adherits a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA), de manera que puga gestionar-se el cobrament amb la mateixa facilitat, seguretat i cost, tant dins de les nostres fronteres com en el mercat europeu. Este sistema és vàlid per a qualsevol dels 33 estats adherits (els 28 estats de la UE, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco).

   L'operació la inicies com a proveïdor, amb el consentiment de teu/s client/s, traslladant a Bankia este consentiment i la instrucció de tramitar la gestió dels teus cobraments. Les operacions han d'estar nominades en euros i s'ha d'identificar el compte de càrrec amb el seu corresponent codi IBAN.

   Com exportador t'interessa:

   • Major rapidesa en la gestió del cobrament de les teues vendes.
   • Estalvi de costos respecte al sistema de presentació física
   • Data certa de cobrament
   • Limitació durant el període de devolució d'efectes, sobretot en aquelles operacions en què hi ha consentiment del deutor. Emissió directa dels rebuts a cobrar des de l'Oficina Internet Empreses, sense desplaçaments i amb total llibertat horària
   • Els fitxers de Càrrecs SEPA es poden enviar a través de l'OIE o de SWIFT.

 • 7.Facilidades per al finançament d'exportació que proporciona Bankia

  A Bankia ens esforcem en posar a disposició dels nostres clients línies i estructures de finançament aplicant els majors eximents i mitigantes dels riscos financers de les exportacions.

  • 7.1.Financiación a curt termini

   FINANÇAMENT AMB RECURS

   Finançament directe a la teva empresa a l'empara de la teva Línia de Comerç Exterior Pre i Post - Finançament

   El Finançament d'Exportació consistix en l'anticipe concedit per Bankia del cobrament de les teues vendes de béns o servicis a l'exterior.

   Este tipus de finançament es pot iniciar des del mateix moment en què tancaments el teu acord de venda prèviament, fins i tot, a l'inici del seu procés de fabricació.

   El prefinançament és el finançament per al període que transcorre entre la data del demanat o contracte de compravenda i l'envie de la mercaderia o prestació del servici.

   La Post-finançament o Anticipe d'Exportació cobrix el període que transcorre des de la data d'envie de la mercaderia o prestació del servici, fins el cobrament efectiu.

   Com exportador t'interessa saber:

   • El Prefinançament de les teues exportacions facilita liquiditat per fer els aprovisionaments necessaris per a la fabricació o elaboració dels teus béns o servicis.
   • Et permet cobrir despeses de logística i transporte.
   • Has de tindre concedida una Línia de Comerç Exterior que incloga esta operativa.
   • Pots sol·licitar finançament tant en euros com en les principals divises.
   • Pots sol·licitar finançament sent beneficiari de qualsevol mitjà de pagament internacional (xecs, transferències, remeses, crèdits documentaris).
   • Este finançament podrà fer-se utilitzant les condicions de la Línia ICO Exportadors.
   • Pots utilitzar cobertures de tipus de canvi (Compra venda de divises a termini, opcions, etc)
   • Pots cancel·lar anticipadament o prorrogar el finançament fins el termini màxim permés en la Línia de Comerç Exterior. El venciment del finançament haurà de ser la data prevista de cobrament.
   • A Bankia no es cancel·la automàticament el finançament en la data de venciment establida, el sistema concedix un marge de 30 dies per conciliar la recepció real dels fons amb la cancel·lació del finançament, evitant d'esta manera desfases de liquiditat.
   • Set dies abans del venciment del finançament rebràs un Avís Comex informant-te.

    

   FINANÇAMENT D'EXPORTACIÓ CERTIFICATS CESCE

   El “Finançament Exportació Certificats CESCE” és una modalitat de finançament per la qual pots incrementar la teva capacitat d'obtenció de finançament anticipant el cobrament de les teues exportacions amb termini diferit, sempre que tingues un pòlissa Màster Ore contractada amb CESCE i ordenes l'emissió d'un certificat de cobertura a favor de Bankia. El finançament concedida es farà en condicions preferents degut al mitigante aportat.

   Com exportador t'interessa saber:

   • Has de tindre concedida una Línia de Comerç Exterior que incloga l'operativa de Finançament d'Exportació.
   • Has de tindre contractada amb CESCE un pòlissa Màster Ore i sol·licitar a través de CESCE Cesnet l'emissió d'un Certificat, seleccionant el deutor i com a entitat financera beneficiària Bankia.

   FINANÇAMENT SENSE RECURS

   FORFAITING D'EXPORTACIÓ

   El Forfaiting internacional és un producte financer mitjançant el qual Bankia compra, al descompte i sense recurs, aquells crèdits comercials internacionals pagadors a termini, que la teva empresa exportadora (Creditor) té enfront d'un importador (Deutor), del qual pagament està normalment instrumentat en documents financers amb pagament ajornat (promissory notes, pagarés, lletres de canvi, crèdits documentaris, factures, etc.).

   Com beneficiari d'este producte millores la teva liquiditat en cobrar al comptat, sense alterar la teva capacitat d'endeutament.

   T'interessa saber:

   • Pots accedir a este producte directament si eres beneficiari d'un crèdit documentari confirmat per Bankia, amb documents conformes o amb el compromís de l'emissor de pagar a venciment.
   • També pots accedir directament si eres beneficiari de qualsevol mitjà de pagament avalat per Bankia.
   • També pots fer Forfaiting sobre Crèdits Documentaris d'Exportació (CDE) no confirmats, en què l'obligat al pagament és l'entitat financera emissora i/o confirmadora. En estos casos, Bankia oferirà el finançament sense recurs després de l'estudi de l'operació, la solvència de l'entitat obligada al pagament i la disponibilitat de les seves línies de risc.
   • També pots beneficiar-se del Forfaiting d'exportació, si reps un Aval o un Stand by Letter of Credit al teu favor que garantisca el cobrament de les teues vendes a un client.
   • Amb este producte, aconseguixes una més gran flexibilitat en les teues negociacions i incrementes la teva capacitat de venda, en poder concedir major ajornament de pagament als teus compradors.
   • Elimines el risc de crèdit (canvies crèdits a cobrar per cobrament al comptat), el risc país i el risc tipus de canvi.
   • Millores el teu fons de maniobra en fer líquids els teus drets de cobrament futurs (en anticipar-los).
   • En el teu balanç convertixes deute en liquiditat.
   • Al ser sense recurs evites consumir les teues pròpies línies de risc (alliberant límits per a unes altres operacions o rebaixant el seu CIRBE).

    

   FACTORING SENSE RECURS TÍTOLS CESCE

   És un producte pel qual Bankia compra els drets de crèdit que, com a exportador, ostentes enfront dels teus clients, derivats de les teues vendes amb cobrament ajornat, sempre que es troben emparats en títols de liquiditat CESCE.

   Has de disposar d'un Pòlissa d'assegurança Màster Ore amb CESCE per cobrir el risc d'impagament de teus factures. A més, has de firmar un contracte amb Bankia per a la cessió sense recurs.

   Esta compra es fa sense recurs per la part coberta per CESCE (85% - 90%) i se t'abona en el moment de la cessió. L'import restant (15% - 10%) es liquidarà quan es reba del deutor. El deutor ha de ser privat, estar classificat per CESCE i ubicat a la Unió Europea (llevat d'Itàlia), Suïssa, els Estats Units o el Canadà.

   T'interessa saber:

   • Pots baixar el teu balanç, en ser un finançament sense recurs.
   • No incrementes la teva quota CIRBE, per tant, millores la teva posició financera.
   • No consumixes línies de risc amb els teus bancs.
   • Elimines el risc de crèdit d'una factura pendent de cobrament.
   • Aconseguixes liquiditat sobre cobraments diferits.
   • Incrementa la teva capacitat de venda, degut a que el producte et permet assumir major risc comercial amb els teus compradors.

    

   FACTORING INTERNACIONAL SENSE RECURS

   Gràcies a este producte, pots obtindre finançament sense recurs mitjançant la cessió a Bankia dels drets de crèdit que, com a exportador, ostentes enfront dels teus clients internacionals, derivats de les teues vendes amb cobrament ajornat.

   Bankia analitzarà aquells clients internacionals dels quals drets de crèdit vulgues anticipar i t'informarà tant del límit com del% de cada crèdit que estaria disposada a finançar.

   T'interessa saber:

   • Obtens finançament sense recurs, baixant el teu balanç.
   • Millores la teva posició financera sense incrementar la teva quota CIRBE.
   • Evita el consum de les teues línies de risc per obtindre finançament.
   • Elimines el risc de crèdit de teus factures amb cobrament ajornat.
   • Incrementa la teva capacitat de venda, en permetre assumir major risc comercial amb els teus compradors.

  • 7.2.Financiación a llarg termini

   Presa consciencia de la importància de l'activitat exportadora per a la millora de l'economia, la majoria dels Estats oferixen a les seves empreses una sèrie de mecanismes de suport oficial amb l'objectiu de millorar la seua competitivitat i la seua penetració en els mercats.

   Eixe suport, en l'estat espanyol, es traduïx en facilitats per finançar les exportacions mitjançant provisió de fons, subvencions de tipus d'interés, assegurança de crèdit per compte de l'estat, desgravacions fiscals que situen als nostres exportadors en una posició avantatjosa per competir en els mercats internacionals.

   A Espanya, la Secretaria d'Estat de Comerç és l'encarregada de fomentar l'exportació.

   Els intruments de promoció comercial són gestionats per l'ICEX (Institut de Comerç Exterior) i els intruments financers gestionats per l'ICO (Institut de Crèdit Oficial).

   Pel seu costat, com a instrument de done suport a la internacionalització, l'assegurança de crèdit a l'exportació per compte de l'estat el proporciona i gestiona CESCE (Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdits a l'exportació, SA).

   Bankia participa activament amb els organismes oficials en el suport i ajuda a les empreses que necessiten finançar a llarg termini les seves exportacions. Disposa d'una àmplia trajectòria i experiència en estes operacions i sabrà assessorar-li i gestionar tots els seus projectes.

   Li aconsellem que, davant qualsevol dubte, consulte als nostres especialistes a Bankia.

   A Bankia, els productes de finançament a llarg termini són:

   • Crèdit Subministrador.
    • Pidiregas.
   • Crèdit Comprador.
    • Crèdit FIEM i Crèdit Mixt.
    • Crèdit Comercial.

   Les teues operacions podran sol·licitar-se baix les condicions de la Línia ICO Internacional (Línia ICO Exportadors Mitjà/Llarg Termini).

    

   CRÈDIT SUBMINISTRADOR

   El Crèdit Subministrador és una estructura de finançament a mitjà o llarg termini, que et permet, com a exportador, obtindre finançament a canvi de la cessió sense recurs dels teus drets de crèdit amb pagament diferit, derivats dels teus contractes d'exportació de béns d'equipament o servicis o projectes clau en mà.

   Seràs el titular del finançament però es requerix l'existència d'una pren de raó per part de l'importador, on reconega la cessió dels drets de crèdit a favor de Bankia.

   Bankia considera els Pidiregas (Projectes d'Infraestructura Diferits en el Registre de la Despesa) com una variant del crèdit subministrador.

   Els Pidiregas són esquemes de finançament del Govern Mexicà per a projectes d'infraestructura d'inversió privada destinats a la CFE (Comissió Federal d'Electricitat) que pagarà a l'empresa o consorci adjudicatari el principal pressupostat quan el projecte estiga implantat i en funcionament.

   T'interessa saber que:

   • Et permet accedir a nous mercats reduint el risc de l'operació.
   • Et permet augmentar les exportacions a països amb una reduïda disponibilitat de finançament per als teus compradors.
   • Et permet negociar millors condicions de pagament amb els teus clients.
   • Elimina el risc de crèdit (canvia drets de cobrament per cobrament al comptat), risc país i risc tipus de canvi.
   • En el teu balanç, convertixes deute en liquiditat.
   • Al ser sense recurs, evites consumir les teues pròpies línies de risc alliberant així límits per a unes altres operacions.
   • Si necessites plantejar una operació d'este tipus Bankia compta amb professionals i amb àmplia experiència per assessorar-te i portar a bon terme l'operació.

    

   CRÈDIT COMPRADOR

   El Crèdit Comprador és una modalitat de finançament a l'exportació a mitjà i llarg termini, destinada a finançar un Contracte d'Exportació de béns d'equipament, servicis o projectes “clau en mà ” entre la teva empresa, en qualitat d'exportador, i un importador estranger.

   El Crèdit Comprador s'entén com un mandat irrevocable de l'importador a Bankia per convertir els pagaments ajornats continguts en el Contracte d'Exportació en cobraments al comptat i en ferm a favor de l'exportador, mitjançant la presentació dels documents financers.

   Estos crèdits poden beneficiar-se d'intruments de suport oficial a l'exportació si complixen els requisits de la reglamentació de crèdit oficial vigents a Espanya. Si s'acullen a les avantatjoses condicions d'un crèdit oficial, l'import a finançar no pot ser el 100%.

   Si desitges finançar el 100% del Contracte d'Exportació, pots completar la part no finançada per un Crèdit comercial, que és una estructura complementària al Crèdit Comprador.

   T'interessa saber que

   • Cobraràs a la vista l'import del Contracte d'Exportació, d'acord amb la correcta presentació a Bankia de la documentació corresponent.
   • Eliminaràs els riscos d'impagament, tant comercials com a polítics.
   • Milloraràs el teu fons de maniobra en fer líquids els teus drets de cobrament futurs.
   • La formalització del Crèdit Comprador no recau sobre les teues línies de risc.
   • Et permetrà accedir a nous mercats reduint el risc de l'operació.
   • Et permetrà augmentar les teues exportacions a països amb reduïda disponibilitat de finançament per als teus clients.
   • Millorarà la teva oferta comercial amb una proposta de finançament.

   Mitjançant el Crèdit FIEM (Fons per a la Internacionalització de l'Empresa) l'Estat Espanyol, a través de l'Institut de Crèdit Oficial, atorga finançament a un altre Estat o Institució Multilateral a fi de promoure l'exportació espanyola afavorint el desenvolupament econòmic de països en via de desenvolupament.

   Es caracteritzen per llargs terminis d'amortització i tipus d'interés molt avantatjosos.

   • Són els antics crèdits FAD (Fons d'Ajuda al Desenvolupament).
   • El Fons per a la Internacionalització de l'Empresa, és un fons per al suport i foment de la internacionalització de l'economia espanyola.
   • Existixen diferents tipus de Crèdits FIEM (Crèdit FIEM Comercial; Crèdit FIEM Concessional) que es diferencien, entre altres característiques, per les condicions de repagament entre Espanya i el País en via de desenvolupament destinatari dels fons.
   • Bankia exercirà de banc pagador d'estos fons estant en contínua interactuació amb ICO durant el procés de pagament dels Fons FIEM.

   El Crèdit Mixt és la conjunció d'un Crèdit Comprador i un Crèdit FIEM dins d'una mateixa estructura que permeta assolir finançament per fins el 100% del Contracte d'Exportació.

   T'interessa saber que:

   • Rebràs el cobrament a la vista de l'execució del Contracte d'Exportació una vegada que Bankia, com a banc pagador, certifique el correcte compliment del mateix d'acord amb la documentació que ens presentes.
   • Eliminaràs els riscos d'impagament, tant comercials com a polítics.
   • Milloraràs el teu fons de maniobra en fer líquids a la vista possibles drets de cobrament futurs.
   • No consumiràs les teues línies de crèdit amb Bankia.

 • 8.Productos de Bankia en col·laboració amb organismes oficials

  L'Institut de Crèdit Oficial treballa per potenciar la internacionalització de les empreses espanyoles. Obté els seus recursos per dotacions pressupostàries i títols de renda fixa. L'ICO funciona indistintament com a entitat creditícia estatal i com a agència financera de l'Estat.

  Com agència finançara de l'Estat, té capacitat per gestionar fons públics destinats, entre altres coses, a col·laborar en l'ajuda al desenvolupament de països del Tercer Món.

  Com A entitat de Crèdit Especialitzada: finança a mitjà i llarg termini les inversions productives de les empreses establides a Espanya o d'empreses espanyoles que s'establisquen a l'exterior.

  En esta faceta, l'ICO actua de dos formes:

  • Línies de mediació: els crèdits se sol·liciten en els bancs i caixes d'estalvis adherits a cadascuna de les Línies. L'ICO aporta els fons i el risc de les operacions és assumit per les entitats financeres, verificant que es complisquen les condicions establides per l'ICO.
  • Operacions directes: les empreses sol·liciten el finançament directament a l'ICO.

  Bankia posa a la teva disposició els seus servicis de mediació amb l'ICO, aportant la seua experiència i coneixement en l'àgil i correcta tramitació de les operacions.

  Pots utilitzar amb Bankia les següents Línies ICO de done suport a la internacionalització:

  • Línia ICO Internacional (inclou ICO Exportadors Mitjà i Llarg Termini).
  • Línia ICO Exportadors.
  • Línia ICO Garanties Internacional.

   

  LÍNIA ICO INTERNACIONAL

  A través d'esta Línia es facilita

  1. El finançament de les teues inversions fora del territori nacional, consistents en adquisicions d'actius fixos productius.

  2. El finançament de les teues necessitats de liquiditat fora del territori nacional.

  T'interessa saber:

  • L'import màxim que pots sol·licitar baix esta línia és de 10 milions d'euros, per al conjunt d'entitats financeres, en una o diverses operacions.
  • El tipus d'interés pot ser fix o variable, però sempre et beneficiaràs del menor cost de fons de l'ICO.
  • No té comissions d'obertura, estudi o disponibilitat.
  • Els terminis d'amortització i carència de principal estan fixats per l'ICO, no admetent-se variacions.
  • Per a terminis d'1, 2 o 3 anys, pots sol·licitar finançament del 100%.
  • Per a operacions a termini de 10 anys o més, apliquen condicions excepcionals.
  • Bankia disposa d'experts professionals que podran assessorar-te i guiar-te en la tramitació d'este tipus d'operacions. Si tens alguna operació que poguera encaixar en este esquema, no dubtes en sol·licitar nostra ajuda.

   

  LÍNIA ICO EXPORTADORS CURT TERMINI

  La Línia ICO Exportadors Curt Termini s'engloba dins de les Línies de Mediació Internacional que l'ICO té disponibles per finançar el teu procés d'internacionalització.

  T'interessa:

  • Per poder sol·licitar post-finançament baix esta Línia necessites tindre Línia de Comerç Exterior amb l'operativa de Post-finançament d'Exportació habilitada.
  • Per poder sol·licitar prefinançament baix esta Línia necessites tindre Línia de Comerç Exterior amb l'operativa de Prefinançament d'Exportació habilitada.
  • El termini d'amortització d'este tipus de finançament no pot ser superior a 180 dies.
  • Les factures poden estar emeses en qualsevol divisa, però el finançament serà sempre en euros.
  • Este finançament està exempta de comissions.
  • No és necessària la firma de documentació addicional a la requerida en qualsevol finançament d'exportació (a excepció de l'Annex 0 que requerix l'ICO).
  • El tipus d'interés d'estos finançaments es beneficia del menor cost de fons de l'ICO.
  • És compatible amb unes altres ajudes rebudes de les comunitats autònomes o altres institucions.
  • Es pot finançar fins el 100% de la factura sempre que no se supere l'import màxim per client establit per l'ICO.

   

  LÍNIA ICO EXPORTADORS MITJÀ I LLARG TERMINI

  A través d'esta Línia de Mediació de l'ICO pots finançar els teus Crèdits Subministradors, Compradors i Comercials.

  T'interessa saber:

  • Pots tramitar les teues operacions directament a través de Bankia. Consulta'ns si tens alguna operació que puga encaixar en este producte.
  • El tipus d'interés aplicable a estes operacions es beneficia del millor cost de fons de l'ICO.
  • El tipus d'interés pot ser fix o variable.
  • Pots obtindre el desemborse en diverses disposicions, tant en euros com en dòlars.
  • L'import màxim són 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD), en una o diverses operacions.
  • El termini d'amortització pot ser de 2 a 12 anys amb fins 3 anys de carència.

   

  LÍNIA ICO GARANTIES INTERNACIONALITZACIÓ

  La finalitat d'esta línia és facilitar a les empreses espanyoles la seua participació en licitacions internacionals, a través d'un mecanisme àgil de concessió de garanties d'ICO addicional als avales emesos per les entitats financeres a les empreses espanyoles.

  T'interessa saber:

  • Les teues licitacions a concursos internacionals poden comptar amb el faig costat oficial de l'ICO si anara precise.

 • 9.Epílogotip

  El Comerç Exterior eleva la productivitat, induïx a l'especialització, estimula i facilita la innovació i afavorix la competitivitat.

  Per incrementar l'efecte d'estos avantatges, només et queda buscar la aliança estratègica que afavorisca el teu millor i més complet desenvolupament. L'experiència en Comerç Exterior posiciona a Bankia com una de les millors entitats financeres que poden acompanyar-te en este procés, amb plenes garanties d'èxit.

  PRIMER, PER DISPOSICIÓ

  Bankia aposta clarament per seus clients. I, a més, aposta decididament pel Comerç Exterior, havent-se convertit este en un dels pilars que sustenta la seua renovació.

  SEGON, PER EXPERIÈNCIA

  Els professionals de Bankia s'han enfrontat amb moltes operacions, situacions i projectes que han sabut resoldre aportant la seua experiència i coneixement, proporcionant als nostres clients el millor servici.

  La qualitat és una de les nostres prioritats.

  TERCER, PER SERVICI

  Bankia treballa contínuament per proporcionar-te el millor servici, tant personal, com telemàtic, invertint en l'automatització de processos i a facilitar-te la gestió i administració de les teues operacions.

  Per fer-ho, invertix en el desenvolupament de ferramentes que reduïxen el temps que has de dedicar a labores diferents de la busca i concreció del teu negoci, millorant teu resultat.

  Ens hem adaptat a les teues necessitats i et proporcionem ferramentes:

  • De control i informació:
   • Avisos COMEX.
   • Línia Experta COMEX.
  • D'agilitat, operativitat administrativa i total disponibilitat:
   • Línia de Comerç Exterior.
   • Bankia En línia Empreses.
  • De suport i representació:
   • Oficina Representació a Xangai.

  I FINALMENT, PER CATÀLEG

  Disposem de tots els productes que pugues precisar per al desenvolupament de la teva activitat comercial. Podem donar-te el suport operatiu i financer que facen tan fàcil el teu Comerç Exterior com el teu Comerç Nacional.

  A Bankia t'ajudem a eliminar teus fronteres.

 • 10.Glosario de termes

  • BIC o Codi SWIFT: el codi internacional d'identificació bancària (BIC), és aquell que permet identificar de forma única a cada entitat de crèdit i/o les seves oficines.
  • La Cambra de Comerç Internacional és l'organització empresarial que representa mundialment interessos empresarials. Es va constituir a París en 1919 i continua tenint seu sede social en la capital francesa.

   Té personalitat pròpia i la seua naturalesa jurídica és associativa.

   La missió de la CCI és fomentar el comerç i la inversió entre les empreses del món en els diferents sectors, així com ajudar-les a enfrontar-se a cadascun dels reptes i oportunitats que la globalització oferix. Per aconseguir esta missió, la CCI compta amb un ampli grup de membres, que són empreses de més de 130 països que fan operacions internacionals, així com organitzacions empresarials, entre elles les Cambres de Comerç dels diferents països.
  • IBAN: el Codi Internacional de Compte Bancari o IBAN com es coneix habitualment, és un conjunt de caràcters alfanumèrics que permet identificar de manera única el compte que un client manté en una Entitat de qualsevol lloc del món. Es definix en l'Estàndard 2 de l'ECBS, EBS 204 “IBAN: Codi Internacional de Compte Bancari ”, que està basat en l'estàndard ISO 13616 i és de conformitat amb ell.
  • El propòsit de l'IBAN és facilitar el tractament automàtic de les transferències transfrontereres, garantir l'exactitud de les dades i reduir la intervenció manual.
  • INCOTERMS: de l'acrònim Anglés International Commercial Terms, són termes de tres lletres que reflectixen les condicions d'entrega de les mercaderies recordades per comprador i venedor.

   S'utilitzen per aclarir els costos de les transaccions comercials internacionals, delimitant les responsabilitats entre el comprador i el venedor.
  • OIE: Oficina Internet Empreses que Bankia posa al servei dels seus clients perquè puguen consultar i fer totes les seves operacions de comerç exterior des de qualsevol lloc.
  • SWIFT: (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications), és un sistema de missatges entre entitats financeres. A través d'este sistema s'intercanvien transaccions interbancàries (ordes de pagament, remeses, crèdits documentaris, missatges en format lliure, etc.).

   També pot ser utilitzat per les empreses per comunicar-se amb les entitats financeres.
  • URC 522: Regles Uniformes relatives a les Cobrances publicades a 1995 per la Cambra de Comerç Internacional que regulen l'operativa de Remeses.
  • UCP 600: Regles i Usos Uniformes publicats a 2007 per la Cambra de Comerç Internacional que regulen l'operativa de Crèdits Documentaris.

Línia de Comerç Exterior

Un únic contracte de risc per a les teues operacions de Comerç Exterior

 • Empresari creuant pont i parlant per mòbil

  Línia de Comerç Exterior

  La Línia de Comerç Exterior és un únic contracte de risc per a la majoria d'operacions de Comerç Exterior.

 • Home en una nau apuntant en bloc de notes

  Línia Experta COMEX

  Contacta amb els nostres experts en comerç exterior i aclarix tots els teus dubtes sobre les teues operacions.

 • Empresaris mirant tauleta tàctil

  Bankia En línia Empreses

  Connecta't ja a Bankia En línia Empreses i fa teus consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb total seguretat.

 • Empresària parlant per mòbil

  Avisos COMEX

  Facilitem la gestió de les teues operacions informant-te puntualment sobre els fets més rellevants de la teva activitat internacional.


 • Empresari parlant per telèfon

  SWIFT for Corporates

  Cobrix la necessitat d'automatització i estandardització que té la teva empresa en les seves transaccions i comunicacions amb les entitats financeres.