Finançament i avals

Chico amb barba mirant cap avall
 • Línia Multiproducte Global

Gràcies al finançament de Bankia podràs fer gran la teua empresa

Apostem per la Línia Multiproducte Global com la millor oferta de finançament per a la teua empresa

 

 • Firma un únic contracte per a les teues operacions de circulant.
 • Adaptem la Línia Multiproducte Global a les teues necessitats.
 • Condicions econòmiques en contracte privat.
 • Evita tindre límits ociosos de disponibles.

Descobrix tota la gamma de finançament Bankia


 • Finança el procés d'internacionalització i l'activitat exportadora de les empreses amb domicili social en Espanya.

 • Comunica'ns les teues necessitats de finançament a curt termini. Podem ajudar-te.

 • Consulta i anticipa les factures que hagen sigut comunicades pels teus clients.

 • Servici integral de gestió i finançament dels comptes que cal pagar.

 • Gestió de cobrament i avançament dels crèdits que l'empresa té enfront de tercers i que prèviament haja cedit a Bankia.

 • La manera més ràpida d'avançar-te l'import de càrrecs SEPA, lletres, pagarés i qualsevol document de cobrament.

 • Finançament d'inversions i circulant

 • Finançament de projectes empresarials en Espanya i la UE per a empreses i autònoms del sector agroalimentari.

 • Finançament orientat a empreses i autònoms que facen inversions productives en el territori nacional i/o necessiten cobrir les seues necessitats de liquiditat.

 • Línia de finançament destinada a donar suport a la internacionalització de les empreses.

 • Finançament dirigit a autònoms i empreses, que disposen de l'aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

 • Facilita el finançament de projectes empresarials i circulant per a empreses radicades a Catalunya.

 • Compartix amb nosaltres els teus projectes de finançament a llarg termini.

 • Els béns que necessites per al teu negoci, sense haver de fer desemborsaments inicials, a canvi de l'abonament d'una renda periòdica i amb possibilitat d'adquirir-los.

 • Tenim una important presència en els mercats europeu i americà.

 • Solució financera a la mida mitjançant el finançament de projectes, d'actius i d'adquisicions.

 • Bankia posa a la vostra disposició una àmplia oferta d'avals.

 • Està dirigit a grups de persones jurídiques que, en el desenvolupament de la seua activitat empresarial, sol·liciten de forma recurrent a les entitats financeres la concessió de garanties enfront de tercers.

Els nostres servicis en línia pensats per a la teua empresa

 • Bankia En línia Empreses

  Fes les teues consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb una total seguretat.

 • Gestió cobraments i pagaments

  Millora la gestió dels cobraments i pagaments de la teua empresa gràcies a esta ferramenta.

 • Enviament de fitxers

  Des de l'Oficina pots tramitar diferents tipus de fitxers, per a la qual cosa ha d'haver contractat prèviament el servici corresponent.

 • Què és un préstec sindicat?

  Préstec concedit a mitjanes i grans empreses per dues o més entitats financeres en termes homogenis entre si, baix un únic contracte de finançament.

  D'esta manera, és possible finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

 • En què consistix el finançament estructurat?

  És un mètode financer per a aconseguir el finançament, moltes vegades a llarg termini i amb períodes inicials de carència, d'una inversió de caràcter singular i/o de gran envergadura i/o de certa complexitat, i quan la inversió constituïx una unitat productiva independent, usant com a font de repagament els futurs fluxos de caixa que genera la mateixa inversió.

  Típicament, en un finançament estructurat els bancs no tenen recurs (o només tenen recurs parcial) a la companyia interessat en fer la inversió. Exemples d'un finançament estructurat són:

  • El finançament de projecte, p. ex. un parc eòlic on el repagament del finançament es fa amb els fluxos de caixa generats pel parc eòlic mitjançant venda de l'energia elèctrica produïda.
  • El finançament de l'adquisició d'una empresa, p. ex. per part d'un fons de private equity on el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats per l'empresa adquirida.
  • I el finançament d'un actiu, p. ex. d'un avió, on el repagament del finançament es fa mitjançant els fluxos de caixa generats per l'explotació comercial de l'avió baix un esquema d'arrendament financer o operatiu de l'avió. Es tracta normalment d'actius amb un valor (líquid) de mercat, de manera que els bancs tenen com a segona font de repagament la venda de l'actiu.
 • Quina és la diferència entre un preaval i un aval?

  La diferència fonamental d'aval i preaval ve donada per la mateixa definició de preavals, que és un compromís d'emissió a futur d'emissió d'un aval.