Finançament i avals

Finançament i avals

Apostem per la Línia Multiproducte Global com la millor oferta de finançament per a la teua empresa

Firma un únic contracte per a les teues operacions de circulant.

 

 • Adaptem la Línia Multiproducte Global a les teues necessitats.
 • Condicions econòmiques en contracte privat.
 • Evita tenir límits ociosos de disponibles.
 • Descobrix tota la gamma de finançament Bankia

Finançament a curt termini

 • Podem ajudar-te. Confirming proveïdor

 • Confirming client

 • Facturatge

 • Descompte comercial

 • Línia ICO Crèdit Comercial

 • Línia ICO Exportadors 2016

 • Línia FEI - Iniciativa Pimes

 • Línia BEI Agroalimentària

 • Línia ICO Empreses i Emprenedors

 • Línia ICO Internacional

 • Línia ICO SGR/SAECA

 • Préstec

 • Lísing

 • Préstecs i Crèdits Sindicats

 • Finançament estructurat

 • Avals

 • Línia Aval Multiempresa

 • Els nostres servicis en línia pensats per a la teua empresa

Oficina Internet Empreses

 • Fes les teues consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb una total seguretat.

  Gestió cobraments i pagaments

 • Millora la gestió dels cobraments i pagaments de la teua empresa gràcies a esta ferramenta.

  Enviament de fitxers

 • Des de l'Oficina pots tramitar diferents tipus de fitxers, per a la qual cosa ha d'haver contractat prèviament el servici corresponent.

  Segment

 • És un servici integral de gestió i finançament dels comptes a cobrar: gestió de cobrament i avançament dels crèdits comercials que l'empresa té enfront de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament haja cedit a Bankia.

  Dirigit a empreses que reunisquen les següents característiques: treballen de forma recurrent amb els seus clients, facturen a empreses de reconeguda solvència i amb terminis de cobrament dilatats.

  Què és un préstec sindicat?

 • Préstec concedit a mitjanes i grans empreses per dues o més entitats financeres en termes homogenis entre si, baix un únic contracte de finançament.

  D'esta manera, és possible finançar operacions repartint el risc entre diverses entitats financeres.

  Quines són les modalitats de facturatge?

 • Les dues modalitats de factoring més habituals són:

  Modalitat més habitual.

  • Bankia no assumeix el risc d'insolvència del deutor. El risc d'insolvència del deutor és assumit per Bankia des de la cessió dels crèdits fins al seu venciment, o, si escau, el de les pròrrogues pactades (30 dies màxim). Estàndard:
  • Veure totes les preguntes freqüentsAmb recurs: