Descuento Comercial

  • La forma més ràpida

    D'anticipar-te l'import dels teus drets de cobrament

  • La forma més ràpida d'anticipar l'import de càrrecs SEPA. Cobrixes les teues necessitats de finançament. Més liquiditat.

Amb el Descompte Comercial de BANKIA, transforma els teus efectes comercials (lletres de canvi, pagarés, Càrrecs SEPA,…) en liquiditat immediata.

A més d'anticipar els teus drets de cobrament, quan arribe el venciment dels efectes i crèdits comercials BANKIA s'encarrega de la gestió de cobrament dels mateixos.

Enfocat a empreses amb àmplia cartera de clients i diversitat de formes de cobrament.

Avantatges del producte:

  • Major liquiditat per a la seua empresa.
  • Anticipe dels seus efectes comercials.
  • Font habitual de finançament de circulant.
  • Flexibilitat.
  • Comoditat.

 

Productes substitutius

Factoring Nacional