Confirming

 • Servici integral de gestió i finançament

  del pagament a proveïdors

 • Facilita als proveïdors una font addicional de finançament. Evita costos d'emissió de xecs/pagarés. Millora les teues condicions amb proveïdors.

Gestiona íntegrament de manera àgil, senzilla i eficient els pagaments als teus proveïdors. Confirming Bankia oferix un servici pel qual t'allibera de totes les tasques administratives dels pagaments que has de fer als teus proveïdors, oferint a estos la possibilitat d'aportar-los liquiditat mitjançant l'anticipe d'eixos pagaments.

Modalitats de Confirming Bankia

Confirming Estàndard: gestió de pagament de les factures. Bankia envia als teus proveïdors les notificacions de pagament a favor acompanyades d'una oferta d'anticipe de les factures. Els proveïdors poden optar per sol·licitar l'avançament de les factures o esperar a cobrar-les a venciment.

Confirming amb Postfinançament: es considera una variable del Confirming Estàndard. En este cas, arribat el venciment de la factura l'emissor (client de Bankia) sol·licita un ajornament de pagament a Bankia.

Confirming Pagament Immediat: l'emissor fa el pagament a la vista al proveïdor independentment de la data de venciment de la factura. Bankia li finança este pagament a la vista. D'aquesta manera podràs obtindre un descompte per pagament immediat.

Característiques

Les bestretes sol·licitades en comptes Bankia quedaran abonades en el moment de la sol·licitud.

Si ja eres client de Bankia, ingressa en el teu Bankia En línia Empreses per a:

 • Consultar les notificacions de pagament i les ofertes de finançament que hagen sigut emeses a favor teu.
 • Sol·licitar la bestreta de les factures individualment o globalment (bestreta automàtica).
 • Actualitzar les teues dades bàsiques.

Si encara no eres client de Bankia accedix a Confirming Proveïdor per a:

 

Avantatges

 • Fidelitza la relació amb els teus proveïdors oferint-los una font de liquiditat en condicions avantatjoses.
 • Estalvia costos administratius i financers per manipulació de documents.
 • Optimitza el control i planificació de les necessitats financeres.
 • Evita les incidències ocasionades per la domiciliació de rebuts.
 • Reforça la teva imatge davant els proveïdors.
 • Homogeneïtza el teu sistema de pagaments a proveïdors.
 • Possibilitat de fer tota la gestió des de la teva oficina a través d'Oficina Internet Empreses.

Preguntes freqüents

¿Puc anul·lar ordes? Es poden anul·lar sempre que el proveïdor NO les haja anticipat.

¿Com es poden informar els meus proveïdors sobre unes factures? A través del Centre d'Atenció a Proveïdors (CAP) en el telèfon 902 931 560, a Bankia En línia Empreses per a clients i Bankia En línia per a no clients.

¿Puc obtindre algun tipus de compensació econòmica pels finançaments disposades? Sí, en funció del grau d'utilització es pot establir un percentatge de repartiment.