Línea ICO Crédito Comercial

 • Finança les factures

  derivades de l'activitat habitual de l'empresa, a escala nacional.

   

 • Per a factures a termini màxim de 180 dies. Sense comissions. Fins el 100% de l'import.

Avantatges de la Línia Crèdit Comercial

 • Facilita la finançament fins el 100% de l'import de les factures que complisquen els requisits de la Línia, IVA inclòs.
 • S'admet un import màxim per titular de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions (saldo visc) i per al conjunt d'Entitats Financeres.
 • Es financen factures amb data de venciment fins 180 dies.
 • El tipus d'interés és variable, format com Euríbor 6 mesos + Diferencial de fondege ICO (a termini de 180 dies) + 2,30%. ICO publica setmanalment els tipus en la seva pàgina web www.ico.es.
 • Sense comissions d'obertura, estudi, modificació o liquidació.
 • No és necessària la firma de documentació addicional (a excepció de l'Annex 0 i clausulat ICO), ni la modificació del contractat de descompte que ja tinga firmat el client.
 • És compatible amb unes altres ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o unes altres institucions (SGR/SAECA).

Condicions

Beneficiaris:

Empreses i autònoms amb domicili social a Espanya, que emeten factures derivades de la venda en ferm de béns i servicis feta a un deutor ubicat dins del territori nacional.

Conceptes finançables:

 • Factures emeses amb ajornament de pagament derivades de la venda en ferm de béns o servicis feta a un deutor ubicat dins del territori nacional.
 • Es financen factures que tinguen una data de venciment no superior a 180 dies, a comptar des de la data d'anticipe de l'import de la factura per l'Entitat al client.
 • S'exclouen les factures prèviament finançades.

 

Vigència:

Fins el 7 de desembre de 2017, o abans si s'escau l'esgotament dels fons de la Línia.