Préstamo

 • Potenciem la nostra atenció a les empreses

  A través de la mà de professionals especialistes

 • Inversió en actius immaterials. Màxima flexibilitat i adaptació. Còmodes terminis d'amortització.

A través dels Préstecs de BANKIA, et facilitem el finançament que necessites perquè la teva empresa cresca o innove.

Els Préstecs empresarials de BANKIA estan destinats a finançar inversions a mitjà i llarg termini adaptant les condicions a les necessitats dels nostres clients.

Les finalitats dels Préstecs BANKIA són molt diverses, amb ells podràs cobrir, entre altres:

 • Inversions en actius materials i immaterials.
 • Adquisició o adaptació de terrenys per a ús industrial, comercial o agrari.
 • Adquisició, construcció, reforma de naus o locals d'ús industrial, comercial o agrari
 • Inversions en equips i instal·lacions tècniques, maquinària, elements de transporte i mobiliari.
 • Desfases de liquiditat.

Avantatges del producte

 • Flexibilitat de quotes
 • Possibilitat d'elecció del tipus d'Interés (fix o variable)
 • Possibilitat d'elecció del termini d'amortització
 • Possibilitat de finançar un alt percentatge de la teva inversió.

Preguntes més freqüents:

¿És obligatòria la firma del préstec en Notaria? L'obligatorietat o no de la firma la determina l'entitat en funció de les característiques de cada operació.

¿Puc fer amortitzacions parcials anticipades o fins i tot la cancel·lació total abans del venciment? Sí, és possible hauràs de tindre en compte els costos associats en cada posat cas que vindran recollits en el contracte de préstec.

 

Productes alternatius: