Riscos empresarials

Empresari parlant pel mòbil
 • Contractació de divises a Bankia En línia Empreses

Bankia cobrix el risc de tipus de canvi de les teues operacions en divisa

Per a pagaments relacionats amb importacions i cobraments derivats d'exportacions

 

 • En qualsevol moment, a través de Bankia En línia Empreses.
 • De manera segura i immediata.
 • Consulta l'històric de contractacions fetes.
 • Baixa en línia el justificant de cada contractació.

Som especialistes en empreses


 • Bankia posa a disposició de la teua empresa productes a mida per a la gestió de risc de tipus d'interés dels teus finançaments.

 • Disposem d'un ampli ventall de productes i estratègies dissenyades a la teua mida que permeten limitar el risc de tipus de canvi en els mercats al comptat, a termini i de opcions. A més, pots contractar fàcilment teus compra/vendes de divisa a termini i canvis de comptat en Bankia Online Empresas.

 • Protegix el patrimoni personal dels administradors socials enfront de reclamacions per perjuís causats a la societat, als accionistes o a tercers que siguen conseqüència d'errors de gestió.

 • Assegurança destinada a cobrir els danys que puga patir l'empresa després d'un sinistre o la responsabilitat civil en què puga incórrer, protegint així el patrimoni de l'empresa i la continuïtat de la teua activitat.

 • Assegura els perjuís econòmics derivats de l'obligació de l'empresa a indemnitzar com a conseqüència de la responsabilitat civil en què hages incorregut per danys causats a tercers mitjançant culpa o negligència.

 • Sistema d'estalvi-previsió a llarg termini amb importants avantatges fiscals tant per a l'empresa com per als empleats.

 • Les solucions més flexibles que s'adapten en tot moment al conveni col·lectiu o la disposició equivalent i que asseguren una adequada exteriorització de les obligacions legals de l'empresa amb els seus empleats en situacions de mort o invalidesa permanent.

 • Un sistema de jubilació anticipada permet donar solucions als excedents de plantilla, quan són d'edat avançada, ja que crea una sèrie de complements a les prestacions públiques a fi de mantenir un determinat nivell salarial del treballador.

Posem a disposició de la teua empresa altres productes

 • Plans de Pensions d'Ocupació

  Sistema d'estalvi-previsió a llarg termini amb importants avantatges fiscals tant per a l'empresa com per als empleats.

 • Assegurances de Col·lectius de Salut

  Protegix la salut dels teus empleats amb una garantia sanitària completa.

 • Assegurança de Crèdit

  Permet a les empreses que venen a crèdit cobrir les seues vendes contra el risc d'impagament.

 • Quines són les principals mesures de previsió empresarial disponibles en Bankia?

  En Bankia disposem de plans de pensions d'ocupació.

  Un pla de pensions d'ocupació és un sistema d'estalvi-previsió a llarg termini promogut per una pime o empresa per als seus empleats. Per a ser partícip d'un pla de pensions d'ocupació que promou un promotor, el requisit imprescindible és l'existència de relació laboral amb eixe promotor.

 • Quins avantatges fiscals tenen els plans de pensions d'ocupació?

  Els plans de pensions d'ocupació disfruten d'una tributació favorable:

  • Per a l'empresa: les contribucions que fa l'empresa són una despesa deduïble en l'impost sobre societats, per bé que és imprescindible que s'imputen fiscalment, eixes contribucions, al treballador.
  • Per als partícips: les contribucions del promotor incrementen la base de cotització a la Seguretat Social. Les contribucions rebudes del promotor tenen un efecte neutre en la base imposable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (les contribucions s'imputen fiscalment com un rendiment del treball però al seu torn reduïxen la base imposable de l'IRPF en la mateixa quantia). D'altra banda, les aportacions fetes pel propi partícip reduïxen la base imposable de l'IRPF. El total de les aportacions/contribucions té un límit de 8.000 euros. La desgravació fiscal serà el menor d'estos dos imports: la quantitat aportada (amb un límit de 8.000 euros) o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • Les aportacions que no puguen ser objecte de reducció per excedir el límit relatiu del 30% podran ser reduïdes en els 5 exercicis següents.
 • Quins són els principals derivats de Bankia?

  Els principals derivats de tipus d'interés que comercialitza Bankia són Caps i IRS o Swaps.