Seguro D&O Administradores y Altos Cargos

Protegix el teu patrimoni davant de possibles reclamacions.

  Característiques principals

  • Amb l'assegurança de D&O garantixes el teu patrimoni i el de la teua família davant la possibilitat de tindre una reclamació com a conseqüència d'errors involuntaris en l'exercici de les teues funcions. Recorda que a estes reclamacions, l'administrador o directiu els ha de fer front amb el seu patrimoni.
  • És una assegurança dirigida al directiu i als administradors, i de la qual es fa càrrec la mateixa empresa.
  • Entre les seues garanties bàsiques es troben la responsabilitat directa i la responsabilitat per actes d'altri, despeses d'aval concursal, despeses de defensa i fiances civils. Addicionalment, i en el mateix contracte, es pot donar cobertura a les filials.

  á

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU empreses CIF CIF empreses