Bankia Online Empresas

Connecta't ja a Bankia En línia Empreses, i fa teus consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb total seguretat.

Avantatges de Bankia En línia Empreses

 • A Bankia En línia Empreses permet més de 400 servicis transaccionals entre els quals destaquen confirmació, contractació de compra vendes de divises a termini, transferències en divises amb càrrec a línies de comerç exterior, finançament de les compres de clients del comerç, noves funcionalitats en l'envie i gestió de fitxers, bústia personal per al client, correspondència per internet, informació de mercats i operacions de borsa a través de Broker Bankia, etc.

  Els seus principals avantatges són:

  • Accés al servei des de qualsevol terminal o dispositiu amb accés a Internet, sense necessitat de fer cap instal·lació ni manteniment.
  • Rapidesa en les teues operacions, cosa que millora l'eficàcia administrativa del teu negoci.
  • Tractament de peticions d'enviament i recepció de fitxers, peticions d'extractes superiors a dos mesos.
  • Estalvi de temps: evita desplaçaments innecessaris i temps d'espera.
  • Disponibilitat horària: tant del servici Bankia En línia Empreses com del Centre d'Atenció al Client. Ambdós estan disponibles per a possibles consultes o incidències operatives les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
  • Estalvi en despeses de gestió: comissions bonificades en operacions.
  • Seguretat: disposa de claus personals d'accés que controles directament des de la teua empresa.
  • Manteniment: Bankia t'oferix un servici d'atenció telefònica específic a través del número de telèfon 902 10 8 6 4 2 (dl.-dv. de 8.00 a 22.00 h, no festius nacionals).

Funcionalitats de Bankia En línia Empreses

  • Posició global: permet personalitzar la presentació de la informació, agregar a favorits productes i incloure gràfics i cotitzacions borsàries.
  • Gestió de fitxers: aplicació que permet generar i enviar fitxers amb ordes de cobraments i pagaments, i rebre fitxers amb moviments, devolucions de rebuts i efectes i activitat dels TPV.
  • Factura electrònica: servici per a la gestió i administració de factures electròniques, i per als teus pagaments i cobraments.
  • Comptes: consulta de moviments amb un termini de fins a 2 anys.
  • Pagament a proveïdors: servici pel qual el client transmet un fitxer amb la relació de documents pagadors emesos per ell mateix per a la seua incorporació en els sistemes informàtics i posterior control de pagament per part de Bankia. Es pot incorporar l'enviament postal als proveïdors, amb cartes que indiquen les factures a què correspon determinat pagament.
  • Impostos i rebuts: gestió de pagaments i impostos de la AEAT, que permet fer liquidacions en línia i el pagament de tributs municipals d'ajuntaments (Madrid, Barcelona i Diputació de Tarragona), igual que el pagament de rebuts indomiciliats dels més de 700 emissors de rebuts existents.
  • Cartera d'efectes: consulta dels efectes negociats a través de la teua cartera.
  • Finançament: consulta de l'estat dels teus préstecs, avals, etc. Confirming: el proveïdor podrà sol·licitar bestretes de factures confirmades, el client podrà consultar i sol·licitar les factures comunicades i les corresponents notes d'abonament.
  • Targetes: consulta de moviments i sol·licitud d'extractes, així com la possibilitat de modificar les condicions de les targetes emeses. Infocorporate és una aplicació que facilita informes de despeses i comparatives de mesos i sectors.
  • Inversió: consultes de depòsits, fons d'inversió, repos i valors. A través del nou En Broker Bankia es poden fer operacions de borsa i consulta d'informació de mercats.
  • Comerç exterior: consulta i gestió de línies de comerç exterior, com a transferències en divises, compra vendes de divises a termini, etc.
  • Servicis: tractament de rebuts que permet la consulta de les condicions de l'expedient com a emissor de rebuts. Pagament d'assegurances socials.
  • Gestió d'usuaris: el gestor del contracte podrà crear i eliminar perfils d'usuaris en funció de les operacions que vulguen fer, facilitant al seu torn les claus d'accés.
  • Personalitzar: els clients podran canviar totes les vegades que vulguen les seues claus d'accés i firma electrònica, així com el pseudònim.
  • Favorits: podràs emmagatzemar les dades de les operacions que faces amb més freqüència, llestes per a executar-se sense necessitat d'omplir els camps de la transacció.
  • Bústia personal del client: a través d'este canal de comunicació pots contactar amb l'entitat per a obtindre informació, fer consultes tècniques, comunicar suggeriments, etc.