Servicios de Transferencias Masivas

Tramita de forma senzilla, àgil i còmoda les transferències que vulgues fer tant a Bankia com a altres entitats financeres nacionals.

Característiques principals

  • Senzilla: Bankia posa a la teua disposició les ferramentes necessàries per a la generació de pagaments massius.
   • Generador Bankia: a través de Bankia En línia Empreses o del portal empreses, pots baixar-te el generador gratuït de fitxers Bankia.
   • Pagaments SEPA: a Bankia En línia Empreses pots generar els pagaments que desitges per a seu envie posterior.
  • Àgil: pots fer els pagaments que desitges en un només fitxer, sense necessitat de fer-los individualment. D'aquesta manera reduïxes les gestions administratives.
  • Còmoda: a través de Bankia En línia Empreses pots fer l'envie del fitxer de transferències massives per al seu tractament per Bankia.

Avantatges d'utilitzar Bankia En línia Empreses

  • A través del teu ordinador pots efectuar operacions de forma ràpida i eficaç a qualsevol hora del dia.
  • Realitzar consultes i operacions en qualsevol moment i lloc.
  • Estalvi de temps i de despeses de desplaçament en operar des de la teua feina.
  • Més control i seguiment de les nòmines, així com seguretat total en la teua operativa, ja que per a accedir al servici o fer moviment de fons se sol·liciten una serie de claus personals i intransferibles.
  • La generació del suport magnètic o fitxer amb les ordes de pagament per al seu posterior envie, pot fer-se des del mateix Bankia En línia Empreses o a través del programa Generador de fitxers Bankia que et facilitarem de manera gratuïta.