Tresoreria

Home amb ulleres
 • Compte Tresoreria Empreses

Posem a disposició de la teua empresa productes especialitzats que s'ajusten a les teues necessitats

 • Bonsai en mans d'un home

  Depòsit Tresoreria Empreses

  Un depòsit flexible i rendible en què fer imposicions a diferents terminis, des d'1 fins a 365 dies.

  Flexibilitat

  Diferents venciments

  Rapidesa

  Depòsit a termini

 • Home amb corbata a ratlles i barba somrient

  Compte Negoci

  Automatitza traspassos periòdics de saldos dels teus comptes a un compte principal i optimitza la teua tresoreria.

  Tota

  L'operativa

  Remuneració

  Referenciada a l'euríbor

Et pot interessar

 • Productes estructurats

  Combinacions d'instruments financers tradicionals i derivats que permeten dissenyar operacions d'inversió, finançament o cobertura a la mida de la teua empresa.

 • Valors

  Envia ordes de compravenda de valors negociables tant en mercats borsaris nacionals com internacionals, amb l'assessorament dels nostres especialistes.

 • Fons d'inversió

  Ens adaptem a les necessitats de la teua empresa, en renda fixa o variable. Descobrix tots els fons que formen el nostre catàleg i aprofita els avantatges que t'oferixen.

Dona morena cabell curt de braços plegats

Compte x2 empreses combina liquiditat i rendibilitat per a la seua empresa.

Els nostres servicis en línia pensats per a la teua empresa

 • Índicex

  Volem ajudar perquè les empreses espanyoles afronten un dels seus principals reptes en competitivitat: la transformació digital.

 • Bankia En línia Empreses

  Fes les teues consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb una total seguretat.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en eixe determinat moment.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seua pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Existixen determinats fons que, per la seua naturalesa o per les característiques dels actius en què invertixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Què és un depòsit estructurat?

  Un depòsit estructurat es caracteritza per vincular la seua rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Estos poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interés, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció principalment de les condicions que s'han de complir per a arribar als diferents nivells de rendibilitat.

  Els depòsits estructurats oferixen la mateixa garantia de devolució del principal que un depòsit tradicional.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza per vincular la seua rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Estos poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interés, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per a arribar als diferents nivells de rendibilitat o per a amortitzar totalment o parcialment de manera anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat, correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual haja sigut adquirit.

 • Estat de posició:

  És partix de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments al fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interés de referència per a la zona Euro.

 • Data de registre del fons en la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat per a la seua comercialització, ja que ha sigut inscrit en els registres de la CNMV.